Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Sukladno mišljenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (KLASA: 501-05/20-15-2, URBROJ: 381-15-150-20-147 od 18. svibnja 2020. godine), zbog aktualno povoljne epidemiološke situacije, moguće je nastaviti aktivnosti vezano uz utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta i u školskim ustanovama, s tim da su se škole dužne pridržavati odgovarajućih mjera iz Uputa HZJZ-a za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, s naglaskom na sljedeće mjere:

  • održavati fizičku udaljenost (najmanje 1,5 m)
  • pojačati higijenu ruku (dezinfekcija ruku kod ulaska i izlaska u ustanovu) te, ako je moguće, koristiti vlastitu kemijsku olovku kod pisanja testa,
  • odgoditi dolazak (djece i roditelja) s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim smetnjama te osoba sa sumnjom na zarazu COVID-19,
  • redovito prozračivati prostorije.

 

Karlovačka županija

Upravni odjel za školstvo

 

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u prvi razred osnovne škole. Osnovne škole i zdravstvene ustanove do 4. svibnja 2020. godine neće provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

U dogovoru sa školama i Službom za školsku medicinu bit će utvrđen novi raspored za provedbu postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred osnovne škole, o čemu će roditelji biti pravovremeno obaviješteni. Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja mogu se naći sve važne obavijesti, kao i odgovori na sva postavljena pitanja vezana za upise u prvi razred osnovne škole.

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

 

 

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

 

KLASA: 010-01/19-01/702

URBROJ: 2133/1-02/03-19-03

Karlovac, 06. prosinca 2019.

 

Temeljem Članka 11. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i članka 13. i 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima

i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2019./2020.,

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje jedinstvenu listu prioriteta za sve tri kategorije (35 stipendija).

 

Lista prioriteta (abecednim redom) objavljuje se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr, a cjelovite liste po kategorijama nalaze se na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vraniczanyjeva 4, Karlovac.

 

 

NA SLJEDEĆEM LINKU POGLEDAJTE LISTU PRIORITETA:

LISTA PRIORITETA

 

DOPIS POVJERENSTVA UZ OBJAVU LISTE PRIORITETA:

DOPIS UZ OBJAVU LISTE PRIORITETA

 

 

NAPOMENA: Studenti koju su ostvarili stipendiju iz drugih JAVNIH izvora (državne, gradske,...)

MOGU ODABRATI SAMO JEDNU STIPENDIJU.

Ukoliko se kandidati s ove liste prioriteta odluče za drugu stipendiju,

lista u pojedinoj kategoriji se pomiče na sljedećeg kandidata za stipendiju prema broju ostvarenih bodova.

U organizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u četvrtak, 24. siječnja 2019., u prostorijama Kino dvorane Gospodarskog kluba u Zagrebu održana je radionica Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjena osnivačima školskih ustanova. Na radionici su pojašnjeni bitni elementi kod pripreme dokumentacije i slanja zahtjeva za potporu kao i ostale obveze koje su propisane Pravilnikom o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Radionici su prisustvovale djelatnice Upravnog odjela za školstvo.

 

IMG-2e057b3c9d90ee91bb2a1afa3e8906fc-V.jpg

IMG-04c469b9fdc0ab2ec87dde95b36ac0d7-V.jpg

 

 

 

 

 

Karlovačka županija u nastavnoj  godini 2018/19. nastavlja s provedbom projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole. Nastavnu godinu 2018/19., vodeći se utvrđenim kriterijima o načinu vrednovanja i odobravanja podrške, 64 pomoćnika u nastavi pružat će podršku za 67 učenika s takvom vrstom teškoća koje ih sprečavaju u funkcioniranju i svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju. Cilj projekta je učenicima s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Županija osnivač, putem podrške pomoćnika u nastavi, osigurati uvjete za kvalitetno obrazovanje i uspješniju socijalizaciju. Kroz održanu edukaciju, metodom predavanja i vježbi kroz dva dana, 1. i 2. rujna 2018. godine u Knjižnici za mlade, 19 pomoćnika u nastavi usvojilo je osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama, s naglaskom na inkluzivno obrazovanje. 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adresa: Vranyczanyeva 4/II, 47000 Karlovac

telefon: 047-666-158; 191

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije (Klasa: 023-04/20-01/1, Urbroj: 2133/1-01/01-20-04 od 03.01.2020. god.) uređeno je unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, te ostala pitanja od značenja za rad Upravnog odjela za školstvo.

 

PROČELNICA - mr. sc. Marija Šćulac

tel: 047-666-191
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

REFERENT - ADMINISTRATIVNI TAJNIK:

1. Anita Grguraš

    tel: 047-666-191

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Nada Silić

    tel: 047-666-158

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KULTURU, TEHNIČKU KULTURU i SPORT – Mirna Mohorić, prof.

tel: 047-666-194
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLSTVO i MLADE: 

1. Martina Tominac, mag.oec.

    tel: 047-666-198

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

2. Ana Pešut, dipl. polit. 

    tel: 047-666-229
    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DECENTRALIZIRANE i FINANCIJSKE POSLOVE u ŠKOLSTVU - Sanja Katić Butina, struc.spec.oec.

tel: 047-666-195
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SPORT i KULTURU:

1. Branka Maradin Keča, dipl.soc.rad.

    tel: 047-666-159

    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
2. Martina Špigelski, mag. educ. croat., mag. comm. 

    tel: 047-666-189
    e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Za potrebe PROVEDBE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE:

* projekt KARLOVAČKA ŽUPANIJA ZA INKLUZIVNE ŠKOLE (osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju):

Martina Marić, dipl. polit.
tel: 047-666-199
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
* projekt OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA KARLOVAČKE ŽUPANIJE:

Martina Hrestak, mag.oec.
tel: 047-666-196
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rad Odjela usmjeren je na velik broj ustanova, institucija, tvrtki, asocijacija i pojedinaca, dok se najčešća poslovna suradnja ostvaruje sa:
- Županom i zamjenicima Župana
- članovima županijskih radnih tijela i radnih tijela Županijske skupštine
- ostalim županijskim odjelima; najčešći kontakti sa Uredom župana i Upravnim odjelom za financije
- resornim i ostalim ministarstvima, te dr. tijelima državne uprave; Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom kulture, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvom gospodarstva i prostornog uređenja, državnim agencijama za obrazovanje
- osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, predškolskim ustanovama, Veleučilištem
- ustanovama kulture te udrugama u kulturi i tehničkoj kulturi
- sportskim ustanovama, te sportskim klubovima i udrugama.

 

DOKUMENTI:

 

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije

 

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2020/21.

 


 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU - UPUTE I OBRASCI

 

Upute za provedbu programa i ispunjavanja ugovornih obveza

 

OBRASCI

1. Obrazac zahtjeva za isplatu financijske potpore

2. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3. Obrazac za opisno izvješće

4. Obrazac za financijsko izvješće

 

 

 

 

Potkategorije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT