Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Dana 21.3.2011. predstavnici Karlovačke županije sudjelovali su na koordinaciji Panonske Hrvatske u Požegi. Osim predstavnika Županija Panonske Hrvatske bili su prisutni i direktori turističkih zajednica. Sudionike sastanka pozdravio je zamjenik župana za gospodarstvo gosp. Željko Jakopović. Jedna od točaka dnevnog reda bila je vezana uz dogovor oko organizacije 3. Panonskog biciklističkog maratona. Također se raspravljalo o vizualnom identitetu Panonske Hrvatske, što se odnosi na logo i slogan regije. Izloženi su svi prijedlozi te na temelju bodovanja prijedlozi su rangirani. Na sljedećoj sjednici koordinacije u Osijeku biti će odlučeno koji će vizualni identitet opisivati našu Panonsku regiju. Predstavnici na ovom sastanku iz Karlovačke županije bili su Marijana Tomičić, voditeljica Odsjeka regionalnu, međunarodnu suradnju i europske integracije i Sanja Katić Butina, stručna suradnica te ispred Turističke zajednice Karlovačke županije g. Željko Blagović.

Pročelnica Upravnog odjela za EU integracije i regionalnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik - Pavan i voditeljica Odsjeka Marijana Tomičić sudjelovale su, 9. ožujka, na godišnjem susretu članica Skupštine europskih regija-SER u Sv. Križu Začretju. Uvodnim govorom je prisutne predstavnike županija: Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske, Varaždinske, Sisačko-moslavačke, Dubrovačko-neretvanske, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, pozdravio župan Siniša Hajdaš-Dončić, a na sastanku se govorilo o budućoj suradnji županija u Eurodyssee-programu SER-a, u regionalnoj mreži mladih SER-a i međunarodnim projektima SER-a. Novost je da je AER osnovao Regionalnu mrežu mladih koja je koncipirana kao zajednička platforma mladih regionalnih organizacija/vijeća/parlamenata na regionalnoj razini u Europi koja služi kao forum za raspravu i razmjenu iskustava između mladih širom svih europskih regija.

Dana 04.veljače 2011.godine objavljen je Poziv za prijavu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugenracijske solidarnosti, u linku "Natječaji i javna nabava". 

Od 1.2. do 2.2.2011. godine održan je sastanak JMC-a (Upravljačkog odbora) u sklopu IPA II -prekogranična suradnja SLO-HR na kojem su se prezentirali, analizirali i odobrili projekti za sufinanciranje iz ovog programa. Također je prezentirana rezervna lista projekata. Na sastanku su sudjelovali predstavnici iz Slovenije i Hrvatske. Predstavnici Ministarstva  regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva bili su g. Ivo Žinić te g. Darko Stilinović,a ispred Karlovačke županije nazočila je pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju gđa. Eva Maria Sobotik Pavan.

Karlovačka županija donijela je Odluku o ostvarivanju prava na naknadu za opremu novorođenog djeteta  u 2011.g. (Klasa: 010-0101/11-01/20, Ur.broj: 2133/1-03/05-11-01), koja se primjenjuje od 01.siječnja 2011.g. Pravo na naknadu mogu ostvariti roditelji za dijete rođeno od 01.siječnja do 31.prosinca 2011.g. u iznosu 1.200,00 kn. Zahtjevi za ostvarivanje prava mogu se podići u općinama / gradovima, bolnicama Karlovac i Ogulin, te u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije, Vraniczanyeva 6, Karlovac.

 

U okviru priprema za referendum  Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) održalo je predavanje na kojem je gostovao g. Wolfgang Petritsch. U razdoblju pripreme i provedbe referenduma o pristupanju EU, g. Petritsch je vodio Odjel za informiranje o europskim integracijama u Saveznoj Vladi. U svom izlaganju g. Petritsch iznio je svoja iskustva u provedbi komunikacijske strategije u predreferendumskom razdoblju u Austriji. Njegova iznesena iskustva biti će od velike vrijednosti za pripremu infomativnih aktivnosti u Karlovačkoj županiji.
Iz Karlovačke županije na predavanju je sudjelovala gđa. Eva Maria Sobotik Pavan, pročelnica Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju.

Okrugli stol u organizaciji MRRŠVG RH, MVPEI RH, Europskog doma i Hrvatskog društva lobista pod nazivom „Utjecaj procesa pristupanja RH EU i europskih fondova na regionalni razvoj Hrvatske“ održan je 14. prosinca 2010. u Zagrebu u Europskom domu. Ispred Karlovačke županije sudjelovale su pročelnica Sobotik-Pavan i voditeljica Tomičić koje su imale priliku upoznati se sa različitim iskustvima i stajalištima predstavnika Ministarstava i Vlade RH; potpredsjednika Vlade RH g. Pankretića, veleposlanika pri MVPEI g. Hajme  veleposlanika Poljske g. Tarke, zamjenice državnog tajnika gđe. Mikuš Žigman iz SDURF-a i predsjednika društva lobista u RH g. Mate Granića o procesu regionalnog razvoja i korištenja pristupnih i strukturnih fondova u RH i EU. Događaj je prvenstveno bio namijenjen predstavnicima lokalne i regionalne samouprave kako bi se mogli informirati o operativnom programu regionalne konkurentnosti te o iskustvima EU o pitanju regionalnog razvoja koji u planiranju EU-budžeta dobiva najveći postotak. Istaknuta je važnost planiranja projekata na NUTS-II razini, priprema projektne dokumentacije, informiranje javnosti o EU i EU-fondovima u predreferendumskom razdoblju kao i lobiranje pri institucijama EK kao i vlada EU-zemalja za uključenje RH u EU.

Potkategorije

U četvrtak 13.03.2014. god. u organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje održat će se sastanak vezano uz planiranje upisa u 1. razred srednjih škola na području Karlovačke županije za školsku godinu 2014/15. Sastanku će osim predstavnika Odjela nazočiti i ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova, zamjenik župana g. Ivan Banjavčić, te predstavnici Službe za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Područnog ureda Karlovac), Hrvatske gospodarske komore (Županijske komore Karlovac) i Hrvatske obrtničke komore (Obrtničke komore Karlovac). Sastanak će se održati u sali za sastanke Karlovačke županije na adresi Vranyczanyeva 4, 2. kat.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT