Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

KLASA:112-02/18-01/07

URBROJ: 2133/01-01-03/01-18-04

Karlovac, 11. svibnja 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje


POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA


koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu

objavljenog kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 23. travnja do 02. svibnja 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održat će se u
ponedjeljak, 21. svibnja 2018. godine u 8,00 sati
u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 4/I, soba 15.

 

Testiranje se provodi nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo
 
 
KLASA: 112-02/18-01/06
URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-05
Karlovac, 03. svibnja 2018.
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU
 
Nakon provedenog postupka javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije, 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža, izabran je Matija Furač, struč.spec.oec.
 
 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
 
 

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/09

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-01

Karlovac, 24. travnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 24. travnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika)

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili pravne struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državi stručni ispit                    
 • poznavanje rada na PC-u

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

 

 

 O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA:112-02/18-01/07

URBROJ: 2133/01-01-03/03-18-01

Karlovac, 23. travnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisao je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 23. travnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši referent za javnu nabavu

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, zbog zamjene duže odsutne službenice

 

Stručni uvjeti:

 • VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke
 • minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
 • poznavanje rada na računalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:                      

 

 

  

OGLAS

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/18-01/08

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-01

Karlovac, 23. travnja 2018.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za financije Karlovačke županije raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac, 23. travnja 2018. godine za

 

Radno mjesto – Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvene poslove

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice)

 

 

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na PC-u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:                                                                                                               

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/18-01/06

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-04

Karlovac, 28. ožujka 2018.

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja upućuje

 

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu 

objavljenog u Narodnim novinama br. 26. od 16. ožujka 2018. godine

 

Testiranje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti održati će se u srijedu 4. travnja 2018. godine u 9:00 sati u Karlovačkoj županiji, Karlovac, Vraniczanyeva broj 2.

   

Testiranje se provodi nakon provedenog natječajai utvrđene liste kandidata prijavljenih na natječaj.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ovaj poziv objavit će se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr i na oglasnoj ploči Karlovačke županije.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

  

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

 KLASA: 112-02/18-01/06

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-02

 

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarstvo Karlovačke županije

objavljen u Narodnim novinama br. 26 od 16. ožujka 2018. godine

 

Radno mjesto – viši stručni suradnik za gospodarstvo i poduzetništvo - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme za obavljanje vježbeničkog staža u trajanju od 12 mjeseci.

 

Posebni uvjeti za prijam u službu su:

 • VSS magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž,
 • poznavanje rada na računalu

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

  

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

URED ŽUPANA

 

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2133/1-01-03/03-18-05

Karlovac, 12. ožujka 2018.

   

        Nakon provedenog postupka javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za informatiku u Ured župana Karlovačke županije, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabran je Matija Palalić, struč.spec.informatike.

                                                                     

                                                                                  KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT