Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

IMG 4877

Peta sjednica Radne skupine za obrazovanje i kulturu održana je u petak, 5. veljače u prostorijama Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. Voditeljica Radne skupine Vesna Šerepac otvorila je sjednicu raspravom o problematici pomoćnika u nastavi. U uvodnom dijelu rasprave, istaknuto je kako ne postoje jedinstveni kriteriji na razini države za određivanje satnice pomoćnika u nastavi. Problem predstavlja i kategorizacija djece s teškoćama koja se provodi tijekom školske godine zbog čega neka djeca ne mogu dobiti pomoćnike u nastavi zbog premale financijske omotnice. Članovi radne skupine složili su se da je potreban jednoobrazan pristup u rješavanju ove problematike. „Djeca s teškoćama ne mogu biti prepušteni sami sebi, ovaj problem treba riješiti tako da svima jednako bude omogućeno ostvarivanje njihovih prava“, izjavila je voditeljica Radne skupine Šerepac. Ova tema će biti detaljno raspravljena i na sljedećoj sjednici. U drugom dijelu sjednice raspravljalo se o linijskom prijevozu učenika osnovnih i srednjih škola, projektu e-škola, financijskom upravljanju imovinom, prehrani učenika te formiranju učeničkih servisa. Neke od tema školstva koje su otvorene na sjednici Radne skupine bit će predložene Izvršnom odboru kao teme za razgovor s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.

IMG 5336

Radni sastanak o uključivanju županija u jedinstveni informacijski sustav za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro održan je u utorak, 12. siječnja 2016., u prostorijama Ureda za udruge u Zagrebu. Sastanku je prisustvovala mr. sc. Leda Lepri, načelnica sektora u Ministarstvu uprave, Vesna Lendić Kasalo, zamjenica ravnatelja Ureda za udruge sa suradnicima te pročelnici i savjetnici iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Ličko-senjske, Istarske, Zagrebačke, Primorsko-goranske, Karlovačke županije i Grada Zagreba. Inicijativu je, u ime Hrvatske zajednice županija, kratko predstavila Robertina Zdjelar, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije. Naime, županije bi se željele uključiti u jedinstveni informacijski sustav za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge. S obzirom na to da je efikasnost rada javne uprave zajednički cilj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ova inicijativa znatno bi ubrzala postojeće procese. Djelotvorno upravljanje sadržajem informacijskog sustava za ustrojavanje i vođenje baza podataka vezanih uz praćenje financiranja programa i projekata, usklađivanje načina na koji ih koriste sva tijela državne uprave, kao i osiguravanje javnosti podataka sadržanih u informacijskom sustavu, provodi se sukladno zahtjevima funkcionalnosti koje koordinira Ured za udruge. Obaveza je županija slati godišnja izvješća o isplaćenim sredstvima za financiranje projekata i programa udruga nacionalnoj razini, a Ured za udruge je koordinacijsko tijelo koje već ima razvijen informacijski sustav koji sadrži sve potrebno za praćenje navedene tematike. Vesna Lendić Kasalo pojasnila je mogućnosti koje postoje da se stvori zajednički integrirani sustav, ali i ukazala na potrebu da se županije općenito uključe u promoviranje što efikasnijeg praćenje raspodjele javnog novca. Primjere dobre prakse podizanja efikasnosti korištenjem informatičkih rješenja u Primorsko-goranskoj županiji iznio je Goran Petrc, pročelnik Ureda županije. Zaključeno je kako će kratkim anketiranjem i mapiranjem interesa Ured za udruge i HrvOdržanatska zajednica županija krenuti u osmišljavanje najboljeg rješenja koje bi pojednostavilo provedbu procesa, ali i omogućilo znatno transparentnije upravljanje javnim novcem.

IMG 1637

U suradnji s Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave - DKOM, Hrvatska zajednica županija održala je u četvrtak, 29. listopada radionicu pod nazivom Pravna zaštita kroz praksu DKOM-a. Radionicu su vodili Anđelko Rukelj, zamjenik predsjednika DKOM-a i Karmela Dešković, članica Komisije.
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka, radnji, propuštanju radnji i odluka kao pojedinačnih akata donesenih u navedenim postupcima.
U prvom dijelu radionice, predavači su se kratko osvrnuli na upravljanje resursima te dokumentaciji za nadmetanje u javnoj nabavi za koju su naglasili kako mora biti jasna i razumljiva. Istaknuti su i primjeri iz prakse, a posebice u odnosu s upravnim sudovima u Republici Hrvatskoj. U ostatku radionice prikazane su i najčešće greške naručitelja i ponuditelja, kroz konkretne primjere. Polaznici radionice vrlo su aktivno sudjelovali u radionici, postavljajući vrlo konkretna pitanja i ističući probleme na koje nailaze u svakodnevnom radu.
Radionici su prisustvovali pročelnici, zamjenici pročelnika i službenici Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske te Vukovarsko-srijemske županije.

U srijedu, 15. travnja, zatvoren je 1. natječaj za tri operacije unutar Mjere „Ulaganja u fizičku imovinu" u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. Navedena mjera u sklopu Programa koji se provodi u EU programskom razdoblju do 2020. godine ostvaruje čak 30 posto sredstava i njome se povećava konkurentnost hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava te razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije u cjelini.

„S obzirom na značaj mjere i velik interes koji su pokazivali potencijalni korisnici u posljednje dvije godine u kojem je Ministarstvo poljoprivrede stalno najavljivalo, te odgađalo provedbu iste, očekivalo se kako će se državne institucije daleko bolje pripremiti za ovaj natječaj. Županije intenzivno u posljednjih godinu dana upozoravaju kako je nužno definirati stvarne potrebe na terenu kroz analizu potencijalnih projekata, ali i definiranje jasnog, kvalitetnog i primjenjivog pravilnika. Ništa od toga Ministarstvo poljoprivrede nije uvažilo te se dogodilo ono što su županijske uprave i razvojne agencije predviđale – sredstava za poljoprivrednike neće biti dovoljno, a za to nitko neće snositi odgovornost." naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija, Tomislav Tolušić.

Ministarstvo je, sada možemo reći, nakon dvije godine opsežnih priprema, krivo procijenilo interes te definiralo sljedeću financijsku omotnicu za operacije unutar Mjere 04:
Alokacija za 1. natječaj
4.1.1. alokacija 370 milijuna kuna
4.1.2. alokacija 130 milijuna kuna
4.2.1. alokacija 140 milijuna kuna

Iz neslužbenih izvora doznajemo da je ostvaren slijedeći interes za ovu mjeru:
4.1.1. 856 prijava, traženi iznos potpore milijardu i 450 milijuna kuna
4.1.2. 50 prijava, traženi iznos potpore 112 milijuna kuna
4.2.1. 60 prijava, traženi iznos potpore 269 milijuna kuna

Zaključak je kako sredstva nisu pravilno planirana pa će i poljoprivrednici koji jesu kompletno i kvalitetno popunili zahtjeve ostati bez ovih europskih potpora. Takvih će biti velik broj, a opravdano se bojimo da će to biti uglavnom obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja već dvije godine očekuju ovu mogućnost kroz EU poljoprivredni fond za ruralni razvoj. Hrvatska zajednica županija još jednom je upozorila Ministarstvo poljoprivrede da razmotri mogućnost povećanja financijske omotnice za „Ulaganje u fizičku imovinu" kako bi hrvatska obiteljska gospodarstva ostvarila u velikom broju EU potporu te ostvarila investicije koje osiguravaju razvoj i dodatno zapošljavanje.

Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga općina u Republici Hrvatskoj te Hrvatska udruga poslodavaca - kao socijalni partner Vlade i sindikata, potpisali su u utorak, 7. travnja,  Sporazum o suradnji na promociji socijalnog dijaloga i jačanju komunikacije između gospodarstva te jedinica lokalne i regionalne samouprave. Sporazum su potpisali Tomislav Tolušić, predsjednik Hrvatske zajednice županija, Željko Turk, predsjednik Udruge gradova, Đuro Bukvić, predsjednik Udruge općina i Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. Sporazumom se obilježava početak zajedničke suradnje na gospodarskim i socijalnim pitanjima te praćenje utjecaja porezne, socijalne i komunalne politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj u području lokalne i regionalne samouprave. Suradnja s jedinicama regionalne samouprave izuzetno je bitna za poslovni sektor jer se upravo na toj razini rješava većina pitanja potencijalnih investitora i gospodarskih subjekata koje posluju na navedenim područjima. U sklopu zajedničke suradnje potpisnici će posebno raditi na zajedničkom razmatranju i rješavanju gospodarskih i socijalnih pitanja; pratiti i ocjenjivati utjecaj gospodarske, porezne, socijalne i komunalne politike na gospodarsku i socijalnu stabilnost i razvoj u području lokalne i regionalne samouprave; predlagati mjere za vođenje usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike na lokalnoj i regionalnoj razini; analizirati utjecaj promjena cijena i plaća na gospodarsku stabilnost i razvoj; pratiti stanje u području zapošljavanja, obrazovanja i usklađivanja tržišta rada te predlagati mjere za njihovo poticanje i unaprjeđenje. „Po prvi puta će se definirati suradnja lokalnih i regionalnih institucija i socijalnog partnera u cilju postizanja bržeg i kvalitetnijeg dijaloga na razini općina, gradova i županija i gospodarstvenika. Naši investitori i poslodavci često nailaze na brojna pitanja prilikom rada s institucijama lokalne i regionalne samouprave stoga pozdravljamo napor udruženja da zajednički uklanjamo izazove koji otežavaju investicije i poslovanje u lokalnoj zajednici. Iako HUP većinu pitanja rješava na nacionalnoj razini, sada želimo sistematizirano rješavati prepreke na lokalnoj razini i biti direktna spona između pitanja gospodarstva i lokalne i regionalne samouprave. Posebna područja na kojima će se ostvarivati bolja suradnja jesu prostorni planovi, koncesije, poduzetničke zone, županijski planovi za privlačenje sredstava za investicije. Zajedničkim naporima mogu se ubrzati investicije, analizirati potrebe tržišta rada na određenoj lokaciji te obrazovati ili prekvalificirati lokalnu radnu snagu za potrebe poslodavaca." – izjavio je Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. „Sve županije, kao i Hrvatska zajednica županija prepoznaju važnost suradnje između poduzetnika, gospodarstvenika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Znamo koliko je ta suradnja bitna iz svakodnevnih susreta s investitorima, malim poduzetnicima i obrtnicima. Ovaj Sporazum pokazuje da na lokalnoj razini postoji volja i snaga da se pokrenu procesi za oporavak gospodarstva i poticanje zapošljavanja. Izuzetno mi je drago da su se ovom pozivu odazvale sve tri udruge koje sve bolje surađuju i sigurno će aktivno predlagati mjere za vođenje usklađene razvojne politike na lokalnoj i regionalnoj razini." – izjavio je predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić.

U srijedu, 7. ožujka 2012. godine, u 18,00 sati, u prostorijama Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, u Karlovcu, održana je tribina na temu "Položaj žena na tržištu rada", u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije. 

Tribinu je otvorila predsjednica Povjerenstva gospođa Nada Murganić, a uvodničari su bili gospođa Ana Pozderac, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac, predstavnice Ženske grupe "Korak" i gospođa Marija Janžetić, direktorica tvrtke AB gradnja d.o.o.

Istoj su nazočili predstavnici Karlovačke županije i Grada Karlovca, članovi Povjerenstva, gradski i županijski vijećnici  te učenici srednji škola s područja grada Karlovca, sa svojim profesorima.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT