Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

SAM 1725

U prostorijama Hrvatske zajednice županija, u četvrtak, 18. veljače 2016. održana je sjednica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje.
Na početku sjednice voditeljica radne skupine, dr.sc. Sanja Slavica Matešić, je prošla kroz točke do sada učinjenoga, kao i kroz preporučene teme za radnu skupinu, gdje su spomenuti prijedlozi za održavanje radnih sastanaka s ministarstvima, potrebu za koncipiranim ključnim problemima za svakog od ministara s prijedlozima rješenja, raspraviti potrebu izrade novih i izmjenu postojećih dokumenata, raspraviti potrebu usklađenja propisa, rasprava o uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja, kao i o Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina.
Članovi radne skupine su razradili moguće izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju, podjelu prostornih planova te primjenu županijskih strateških planova, a nastavak je bio obilježen preporukama za teme radnih sastanaka s ministarstvima, konkretiziranje Zakona o prostornom uređenju i uključenje županijskih zavoda za prostorno uređenje kao i Hrvatske zajednice županija u samu izradu novog zakona prije javne rasprave.
Radna skupina je razradila i temu o centrima za gospodarenje otpadom; trenutno važećim dokumentima definirani su Centri za gospodarenje otpadom na području države koji će za obradu otpada koristiti mehaničko-biološku obradu. Koncept mehaničko-biološke obrade otpada razvio se kao posljedica težnje da se sustavom automatske separacije omogući povrat korisnih sirovina iz otpada. Obzirom da je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom zabranjeno odlaganje otpada na neusklađenim odlagalištima u Republici Hrvatskoj nakon 31.12.2017. godine, odnosno Centri za gospodarenjem otpadom moraju biti u funkciji najkasnije 31.12.2018. godine. Prijedlog rješenja je preispitati nužnost revizije svakog pojedinog projekta izgradnje Centra, imajući na umu obveze prema Europskoj uniji.
Potrebno je razraditi, a možda i promijeniti plan gospodarenja otpadom, prostorne planove, a otvorena je i mogućnost odgode samog roka za zabranu odlaganja. Županije su odgovorne za sustav gospodarenja otpadom kao i o zaštiti okoliša na svom području.  Sustav centara gospodarenja otpadom će morati sortirati, razdvajati i reciklirati otpad, za što je potrebno postrojenje za koje svaka županija nema infrastrukturu ili novac za izgradnju infrastrukture. Potrebno je definirati smjer u kojem će rješenje gospodarenja otpada biti realizirano. Zaključeno je kako je ključno usklađenje Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. U ime Karlovačke županije sjednici je prisustvovao pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Karlovačke županije, Marinko Maradin.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT