Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

RJEŠENJE u postupku Ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje Male hidroelektrane "KORANA 1" - po zahtjevu trgovačkog društva EKOLOŠKI SISTEMI d.o.o.

Tekst rješenja.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT