Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

OBAVIJESTI

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Predsjednik:

ŽELJKO LIPOŠĆAK

 

Zamjenik predsjednika:

PAVAO ŠKALJAC

 

Članovi:

ŽELJKA CINDRIĆ

PAVAO UMNIK

BRANKO EREMIĆ

FILIP JARNEVIĆ

BORIS GUDASIĆ

 


 

Odbor za umirovljenike 

- prati provedbu propisa u svezi ostvarivanja prava umirovljenika te daje mišljenja i prijedloge glede načina rješavanja pojedinih pitanja,

- prati stanje i predlaže donošenje propisa i općih akata iz samoupravnog djelokruga Županije u svezi rješavanja pitanja i problema umirovljenika sa područja Županije,

- surađuje sa nadležnim tijelima kao i odgovarajućim radnm tijelima gradova i općina sa područja Županije u svezi provedbe propisa te predlaže poduzimanje mjera iz njihovog djelokruga u cilju rješavanja uočenih problema glede statusa umirovljenika i članova njihovih obitelji te ostvarivanja utvrđenih prava,

- raspravlja i daje mišljenje u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županije, a u svezi problematike rada Odbora. 

_____________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 27.11.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 7.12.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 6.6.2019.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 4.11.2019.

 

_____________________________________________

MANDAT 2013. - 2017. 

 

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE ODBORA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT