Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

susret s rijekom 4 

U Knjižnici za mlade u Karlovcu je u petak, 25. rujna, održana javna tribina na temu ekološke mreže NATURA 2000 u Karlovačkoj županiji. Tribina pod nazivom „Korana kao NATURA izazov“ aktivnost je Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u okviru projekta „Susret s rijekom“, koji je financiran iz sredstava Europske unije. Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri su Javna ustanova NATURA VIVA, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Gradovi Karlovac, Ozalj i Ogulin te Turističke zajednice Ozalj i Ogulin. Projekt se provodi na tri lokacije naše županije, a to su Karlovac, Ozalj i Ogulin. Ukupna vrijednost projekta je 9.210.371,03 kn, od čega je 7.828.815,37 kn sufinancirano bespovratnim sredstvima iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.”

U ime Karlovačke županije na tribini je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Marina Jarnjević te tom prilikom naglasila kako je edukacija javnosti ključan segment u prepoznavanju važnosti NATURA područja te kako je cilj ovog projekta doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže zaštićenih područja uz rijeke naše županije.

Ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA Darka Spudić osvrnula se na sva zaštićena područja naše županije te podsjetila na zajedničku odgovornost svih sektora u zaštiti, upravljanju te gospodarenju NATURA 2000 područjima. NATURA 2000 područja značajna su i u kontekstu razvoja eko turizma, poljoprivrede i svih ostalih djelatnosti uz pridržavanje zakonskih procedura i kvalitetnih mjera zaštite.

Sudionici, predstavnici različitih sektora te zainteresirana javnost imali su prilike naučiti nešto novo o ciljanim vrstama i staništima s naglaskom na rijeku Koranu, koja je i bila glavna tema tribine.

susret s rijekom 5 

susret s rijekom 1

Ravnateljice JU Natura Viva Darka Spudić

susret s rijekom 3

Pročelnica Marina Jarnjević

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT