Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti - projekti u zdravstvu

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

susret s rijekom 4 

U Knjižnici za mlade u Karlovcu je u petak, 25. rujna, održana javna tribina na temu ekološke mreže NATURA 2000 u Karlovačkoj županiji. Tribina pod nazivom „Korana kao NATURA izazov“ aktivnost je Javne ustanove NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije u okviru projekta „Susret s rijekom“, koji je financiran iz sredstava Europske unije. Nositelj projekta je Karlovačka županija, a partneri su Javna ustanova NATURA VIVA, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Gradovi Karlovac, Ozalj i Ogulin te Turističke zajednice Ozalj i Ogulin. Projekt se provodi na tri lokacije naše županije, a to su Karlovac, Ozalj i Ogulin. Ukupna vrijednost projekta je 9.210.371,03 kn, od čega je 7.828.815,37 kn sufinancirano bespovratnim sredstvima iz europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. -2020.”

U ime Karlovačke županije na tribini je sudjelovala pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš, Marina Jarnjević te tom prilikom naglasila kako je edukacija javnosti ključan segment u prepoznavanju važnosti NATURA područja te kako je cilj ovog projekta doprinijeti održivom korištenju prirodnih resursa i očuvanju biološke ravnoteže zaštićenih područja uz rijeke naše županije.

Ravnateljica Javne ustanove NATURA VIVA Darka Spudić osvrnula se na sva zaštićena područja naše županije te podsjetila na zajedničku odgovornost svih sektora u zaštiti, upravljanju te gospodarenju NATURA 2000 područjima. NATURA 2000 područja značajna su i u kontekstu razvoja eko turizma, poljoprivrede i svih ostalih djelatnosti uz pridržavanje zakonskih procedura i kvalitetnih mjera zaštite.

Sudionici, predstavnici različitih sektora te zainteresirana javnost imali su prilike naučiti nešto novo o ciljanim vrstama i staništima s naglaskom na rijeku Koranu, koja je i bila glavna tema tribine.

img 20200925 131543

Karlovačka županija je u svome proračunu za 2020. godinu osigurala sredstva od 2 milijuna kuna u svrhu pomoći za nabavku ogrijeva za socijalno ugrožena domaćinstva. Do sada je ove godine iskorišteno nešto više od 1,3 milijuna kuna. Rečeno je to na današnjoj konferenciji za medije koju je održala zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar. Konferencija je održana u domaćinstvu Josipa Dumešića u Grdunu, koji je i sam korisnik ove mjere te putem nje osigurava ogrijevno drvo za zimu. Tijekom proteklih godina osiguravana su sredstva za nabavku ogrijeva za 1500 do 1800 korisnika, dok je ove godine, za sada, taj broj 1255 korisnika. Visina naknade po domaćinstvu iznosi 1055,00 kuna. Na pomoći se zahvalio domaćin, Josip Dumešić, koji je naglasio da je ova mjera Županije iznimno dobrodošla, obzirom da sa svojom mirovinom ne bi bio u mogućnosti osiguravati dovoljnu količinu ogrijeva.

Zamjenica župana je u ime Karlovačke županije domaćinu predala paket pomoći s hranom i kućnim potrepštinama.

 1 004

U Uredu župana održani su sastanci s predstavnicima jednica lokalnih samouprava Tounja i Josipdola. Teme sastanaka su iz područja lokalne zajednice, aktualni i budući projekti u okviru "407za 047". Tako su zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin i zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar održale sastanke sa načelnicima Općina Tounj i Josipdol, Ivicom Sopekom i Zlatkom Mihaljevićem. Kontinuirana komunikacija i koordinacija lokalne i regionalne samouprave uvijek je potrebna i dobrodošla radi provedbe i planiranja budućih projekata.

 

img 4589 copy

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je sastanak s ministrom Darkom Horvatom. Sastanku su uz ministra Horvata nazočili, pomoćnica ministra Ivana Pintar, zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin, pročelnik Ureda župana Kristijan Čujko, zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca Andreja Navijalić i pročelnica gradskog Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom Tatjana Gojak.

Na sastanku je razmotrena problematika državnih nekretnina na području Grada Karlovca i Karlovačke županije, za koju su interes iskazali Karlovačka županija, gradovi i općine ili privatni investitori. Ministarstvo je iskazalo spremnost da unutar svojeg djelokruga podupre napore za stavljanjem u funkciju zapuštenih državnih prostora. Najveći dio nekretnina se odnosi na uže karlovačko središte, tzv. Zvijezdu. Osim toga, razgovaralo se o Vojarni Luščić, vojnom skladištu Jamadol, naselju Kasar u Dugoj Resi, zemljištu za groblje i mrtvačnicu u Plaškom te lokaciji za pretovarnu stanicu Centra za gospodarenje otpada u Slunju.

1 dsc 0031

Na igralištu Sokolskog doma u Karlovcu, prigodno je obilježen Europski tjedan sporta. Europski tjedan sporta inicijativa je Europske komisije s ciljem podizanja svijesti o važnosti športa i tjelesne aktivnosti građana koja se ove godine održava po šesti put. Događaju su nazočili voditelj Predstavništva Europske komisije u RH Ognian Zlaten, načelnik Sektora za razvoj sporta u Ministarstvu turizma i sporta Darko Vučić, predsjednik Zajednice športova Karlovačke županije Želimir Feitl te mnogi drugi. Nakon uvodnih govora, prikazan je film pod nazivom "Sport u nama" dramske skupine Gimnazije Karlovac. Nakon uvodnog dijela, svojim su se performansama na igralištu predstavili različiti sportski klubovi i udruge iz Karlovačke županije. Na kraju je održan okrugli stol pod nazivom „Važnost sporta u našem društvu“ kojem su nazočili trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, bivši rukometaš i sportski direktor hrvatskih reprezentacija Vlado Šola, dr. Dragan Božičević, prof. Zrinko Čustonja sa Kineziološkog fakulteta te karlovački nogometni trener Sanjin Lucijanić. Stručnjaci iz područja sporta, profesionalni sportaši i treneri te predstavnici javnozdravstvenog sektora ukazali su na važnost djece bavljenja sporta i te prisutne upoznali sa vrijednostima, prednostima bavljenja sportom i življenja takvim stilom života. Na okruglom stolu stručnjaci su ukazali na probleme s kojima se susreću treneri u svim sportskim djelatnostima u Hrvatskoj te ukazali na činjenicu da se vrlo mali broj djece danas aktivno bavi sportom. U ime Karlovačke županije, ovom hvalevrijednom događanju nazočile su zamjenica župana koja obnaša dužnost župana Martina Furdek Hajdin i zamjenica župana Vesna Hajsan Dolinar. 

Potkategorije

 

KLASA: 021-04/18-01/18
URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01
Karlovac, 2. veljače 2018.

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

7. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 28. veljače 2018. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    
Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    ProjetiKA – prezentacija: dr. sc. Zlatko Kuzman
-    Informacija o projektima Karlovačke županije „407 za 047 Županiju“
 – prezentacija: župan Damir Jelić, prof.
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika sa 5. i 6. sjednice Županijske skupštine
2.    Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Karlovačke županije  
3.    Prijedlog Odluke o proglašenju svetog Josipa zaštitnikom Karlovačke županije
4.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o županijskim porezima
5.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
        MATERIJAL SE NALAZI NA www.kazup.hr
6.    Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
7.    Izvješće o stanju okoliša Karlovačke županije 2013. – 2016. godine
8.    Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj
9.    Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske:
       a) suglasnost na Odluku o promjeni djelatnosti i sklapanju Dodatka II Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
       b) suglasnost na izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2017. godinu
       c) suglasnost na Program rada za 2018. godinu
       d) suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2018. godinu
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta na području Karlovačke županije
11.    Prijedlog Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije
12.    Izvješće o provedenom postupku dodjele stipendija, učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2017/2018.
13.     Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Učeničkog doma Karlovac
14.    Prijedlog Odluke o promjeni naziva Gimnazije Bernardina Frankopana   
15.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za potpisivanje Ugovora o darovanju nekretnina Općini Plaški  
16.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
17.    Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
18.    Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim, srednjim školama i učeničkim domovima u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
19.    Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove u 2018. godini kojima je Karlovačka županija osnivač
20.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2018. godini
21.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini
22.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini
23.    Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini  
24.    Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije u 2017. godini
25.    Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. godini
26.    Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih u 2017. godini
27.    Program za mlade Karlovačke županije 2018. - 2021. godine
28.    a) Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Karlovačke županije
         b) Prijedlog Odluke o objavi Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Karlovačke županije
29.    Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predstavnika Karlovačke županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
30.    Prijedlog Rješenja o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
31.    Razrješenje i imenovanje članova školskog odbora OŠ Generalski Stol, OŠ „Vladimir Nazor“, Duga Resa, Srednje škole Duga Resa

         - Odgovori na vijećnička pitanja

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 Ivan Vučić, dipl. ing.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT