Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti - projekti u zdravstvu

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

 

Logo za web

 

 

PROJEKT - KaŽu ZDRAVLJE

 

Kartica projekta

 

 

 

PRIJAVITELJ: Karlovačka županija
PARTNERIDom zdravlja Karlovac, Dom zdravlja Ogulin, Dom zdravlja Duga Resa, Dom zdravlja Slunj, Dom zdravlja Ozalj i Dom zdravlja Vojnić


 

KRATAK OPIS PROJEKTA:

 

Svrha projekta je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 4 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Karlovačkoj županiji živi 128.899 stanovnika. Gustoća naseljenosti prema popisu 2011. g. je 35,55 stanovnika /km2, što je višestruko manje nego u Republici Hrvatskoj. Udio osoba 65 i više godina u stanovništvu Karlovačke županije daleko je iznad prosjeka Hrvatske i isti iznosi 21,11% udjela u ukupnom stanovništvu.
Karlovačka županija je osnivač šest Domova zdravlja: DZ Karlovac, DZ Duga Resa, DZ Ogulin, DZ Slunj, DZ Ozalj i DZ Vojnić koji pružaju usluge na cjelokupnom području županije kroz djelovanje 24 vlastite ambulante. Također, na području Karlovačke županije, usluge zdravstvene zaštite pruža 101 koncesionara ordinacija obiteljske medicine, ginekoloških ordinacija, pedijatrijskih ordinacija i ordinacija dentalne medicine.
Stanovnici su suočeni s ograničenim pristupom zdravstvenoj skrbi i ponekad moraju dugo putovati kako bi došli do najbliže ordinacije primarne zdravstvene zaštite ili bolnice što povećava pritisak na bolničke usluge jer pacijenti iz udaljenih i depriviranih područja traže pomoć izravno u bolnicama. Kroz mjere manjih infrastrukturnih zahvata na Domovima zdravlja, nabave nove opreme i edukaciju djelatnika, uvesti će se nove zdravstvene usluge, povećati kvaliteta i dostupnost postojećih zdravstvenih usluga, što će rezultirati smanjenjem broja upućivanja u bolnice. Sukladno nabavljenoj opremi planira se pružati 46 novih usluga, a broj djelatnika koji će koristiti novu opremu je ukupno 87 iz domova zdravlja i 4 liječnika i 4 sestre koncesionara što ukupno iznosi 95 djelatnika.
U sklopu samog projekta održati će se i dvije konferencije za novinare kako bi se šira javnost upoznala sa ciljevima projekta i očekivanim, ali i dostignutim rezultatima. Također će se održati predavanje za liječnike i medicinske sestra o osnovnim pravima osoba s invaliditetom sukladno Sheratonskoj deklaraciji (2 radionice), te radionica na temu ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije. Nabaviti će se i 6 LCD TV-a koji će biti postavljeni u svakom od domova zdravlja gdje će biti prikazane osnovne informacije o dostupnosti usluga u samom domu zdravlja, te o pravima pacijenata.
Sukladno navedenom, vidljivo je da na području našu županije nužna nabava dodatne medicinske i terapijske opreme, te ulaganje u infrastrukturne radove domova zdravlja kako bi se stanovnicima iz većinski ruralnih krajeva omogućila čim bolja primarna zdravstvena zaštita i na taj način u konačnici smanjio broj osoba upućenih u bolnice. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti propisuje načine i rješenja izvođenja infrastrukturnih radova.

 

 

CILJEVI PROJEKTA:

 

A) Nabavka medicinske opreme za ordinacije primarne zdravstvene zaštite 6.659.500,00 kn

B) Izvođenje infrastrukturnih radova na objektima domova zdravlja (Karlovac, Ogulin, Slunj, Ozalj i Vojnić) u svrhu prilagodbe prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnost kao i prilagodbe prostora osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama sa invaliditetom 3.543.006,52 kn

C) Edukacija liječnika PZZ za samostalno obavljanje ultrazvučne i dr. dijagnostike 227.500,00 kn

D) Promicanje horizontalne politike (radionice u suradnji s organizacijama civilnog društva – upoznavanje zdrav. djelatnika sa pravima osoba s invaliditetom kao i temama poput diskriminacije i ravnopravnosti spolova)

E) Promocija i vidljivost projekta uključuje pozitivne mjere uklanjanja stereotipa te podizanje svijesti o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji

F) Upravljanje projektom i administracija - zapošljavanje 2 nove osobe i dvije postojeće osobe iz Karlovačke županije koje će raditi 20% radnog vremena

 

 

OČEKIVANI REZULTATI:

1.) Smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstven zaštite/skrbi u bolnice u depriviranim /izoliranim područjima Karlovačke županije za 4%

2.) Povečanje broja novih usluga primarne zdravstevene zaštite za 46 novih usluga

 

 

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 11.106.022,43 kn

Iznos bespovratnih sredstva 9.440.119,06 kn (85%)

Udio sufinanciranja Karlovačke županije 1.665.903,37 kn (15%)

 

 

Trajanje projekta 43 mjeseca (prihvatljivi troškovi od 1. rujna 2015. godine do 1. travnja 2019. godine)

 

 

 

Poveznice na relevantne stranice:

www.strukturnifondovi.hr

https://razvoj.gov.hr/

www.safu.hr

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT