Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 
O G L A S
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
 
 
KLASA:112-02/17-01/02
URBROJ: 2133/01-08/03-17-01
 
 
        Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), Karlovačka županija raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac 26. siječnja 2017. godine za
 
Radno mjesto – Viši referent za javnu nabavu
 
- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, zbog zamjene duže odsutne službenice
 
Stručni uvjeti:
-      VŠS, sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke
-      minimalno 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci
-      položen državni stručni ispit
-      položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
-      poznavanje rada na računalu
 
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT