Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

NATJEČAJ - viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

 

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/19-01/22

URBROJ: 2133/1-01/03-19-02

           

 

Na temelju članka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Ureda župana Karlovačke županije raspisuje javni natječaj objavljen 14. kolovoza 2019. godine u Narodnim novinama broj 77 za:

 

Radno mjesto - Viši stručni suradnik – poslovni asistent dužnosnika

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme

 

Stručni uvjeti:

  • - magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke,
  • - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • - položeni državni stručni ispit,
  • - aktivno znanje jednog stranog jezika,
  • - poznavanje rada na PC-u

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT