Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO

KLASA: 112-02/19-01/15

URBROJ: 2133/1-01/04-19-05

Karlovac, 8. kolovoza 2019. godine

 

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

 

Pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije raspisala je javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za školstvo Karlovačke županije, na radno mjesto viši stručni suradnik za školstvo i mlade, objavljenog u Narodnim novinama br. 59 od 14. lipnja 2019. godine. Rok za prijavu bio je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Testiranje i intervju kandidata provedeno je 2. srpnja 2019. godine u prostorijama Karlovačke županije, A. Vraniczanya 4/I, soba za sastanke Karlovačke županije.

Sukladno članku 23. ZSN-a Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dostavilo je pročelnici Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata.

Na temelju uvida u dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj, Izvješća o provedenom postupku i dostavljenoj rang listi kandidata, na radno mjesto viši stručni suradnik za školstvo i mlade, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, izabrana je Ana Pešut, diplomirani politolog.

                                                          

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT