Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

O G L A S

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

KLASA: 112-02/19-01/21

URBROJ: 2133/1-01/03-19-01

Karlovac, 2. kolovoza 2019.

 

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnica Upravnog odjela za školstvo raspisala je oglas objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, 2. kolovoza 2019. godine za

 

Radno mjesto – Voditelj projekta „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva Karlovačke županije“

 

– 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme (zbog obavljanja privremenih poslova) na polovicu punog radnog vremena

 

Stručni uvjeti:

 

  • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • aktivno znanje engleskog jezika
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje rada na PC-u.

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT