Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine
Prijevoz učenika osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač po pojedinim grupama

 

Predmet nabave podijeljen je u 6 (šest) grupa na sljedeći način:
Grupa 1: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vojnić
Grupa 2: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Barilović
Grupa 3: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Generalski Stol
Grupa 4: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Katarine Zrinski Krnjak
Grupa 5: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Netretić
Grupa 6: Prijevoz učenika za Osnovnu školu Vladimir Nazor Duga Resa i Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa

Evidencijski broj: 12/2016
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2016/S 002-0026829

 

Napomena:
Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT