Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine za nabavu lož ulja i goriva za potrebe zdravstvenih ustanova Karlovačke županije, Grupa 1: Lož ulje-dostava na lokacije na području Karlovačke županije, Grupa 2: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Karlovca, Duga Rese, Slunja, Ogulina i općine Vojnić i Grupa 3: Opskrba gorivom na benzinskim postajama na području grada Ozlja.

 

Evidencijski broj nabave: 02-53/2020

 

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:2020/S 0F2-0004004

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT