Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Arhiva javne nabave

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

 

 

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem okvirnog sporazuma za Izvođenje radova na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene - edukativni centar i izložbeni prostor s pratećim sadržajima, Nikola Tesla Experience Centre.

 

Evidencijski broj nabave: 28-71/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  2019/S 0F2-0025351.

 

Napomena:Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.
Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT