Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti - projekti u zdravstvu

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

DSC 0015-006

Tema konferencije za medije, koja je održana u četvrtak, 4.svibnja, u Uredu župana Karlovačke županije bila je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je Karlovačka županija potpisala sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u okviru Javnog poziva „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“.
Ukupna vrijednost Projekta pod nazivom „ KaŽu zdravlje“ je preko 11 mil. kuna, a iznos bespovratnih sredstva 9.440.119,06 kune. Karlovačka županija sudjeluje u sufinanciranju navedenog Projekta u iznosu od 15% ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta.
Partneri na ovom projektu bit će Domovi zdravlja Karlovac, Ogulin, Duga Resa, Slunj, Ozalj i Vojnić, a u okviru projekta realizirat će se nabavka medicinske opreme za ordinacije primarne zdravstvene zaštite, izvoditi infrastrukturni radovi na objektima domova zdravlja, edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite za samostalno obavljanje ultrazvučne i dr. dijagnostike. Projekt uključuje i aktivnosti koje promiču horizontalne teme pa će tako biti organizirane radionice u suradnji s organizacijama civilnog društva s ciljem upoznavanja zdravstvenih djelatnika sa pravima osoba s invaliditetom kao i temama poput diskriminacije i ravnopravnosti spolova.
Svrha projekta je poboljšati pristup i dostupnost kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na cjelokupnom području Karlovačke županije, a osobito u izoliranim i depriviranim područjima kao i smanjiti broj upućivanja osoba u bolnice za najmanje 4 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.
O temi su govorili župan Karlovačke županije Ivan Vučić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije Višnja Jović.

 DSC 0012-003

Projekt pod nazivom "KaŽu zdravlje" financira se iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, a ukupna vrijednost mu je preko 11 milijuna kuna

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT