Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Predsjednik:

TOMISLAV KATIĆ

 

Zamjenik predsjednika:

DAMIR ŠKRTIĆ

 

Članovi:

GORAN JAKŠIĆ

IVICA MEDVED

MARKO KASIPOVIĆ

STJEPAN MIKULANDRIĆ

ZDENKO MOĆNIK

IGOR KRIVOKUĆA

DANICA MIČIĆ

 


 

Odbor za poljodjelstvo i šumarstvo

- prati stanje i probleme u svezi s razvitkom poljoprivrede, šumarstva, slatkovodnog ribarstva, veterinarstva, sela i obiteljskih gospodarstava na području Županije,

- daje mišljenja i prijedloge u svezi sa strategijom razvoja ovih područja,

- utvrđuje prijedloge akata iz ovih područja iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine,

- usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak ovih djelatnosti na području Županije,

- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine koji se odnose na ova područja. 

 

_________________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 14.9.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 27.11.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 26.2.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 3.7.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 11.12.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA - 26.2.2019.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2019.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 5.6.2019.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 19.9.2019.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 5.11.2019.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 2.9.2020.

 

 

_________________________________________________

 

 

 

Predsjednik:

GORAN JAKŠIĆ

 

Zamjenik predsjednika: 

DARKO MARKOVIĆ

 

Članovi:

ANKICA PUŠKARIĆ

TIHOMIR LORKOVIĆ

BISERKA VRANIĆ

HRVOJE ŽIBRAT

HRVOJE HOFFMAN

 


 

Odbor za turizam

- prati stanje i probleme razvoja turizma i turističke djelatnosti u Županiji,

- utvrđuje prijedloge akata u području turizma iz samoupravnog djelokruga Županije,

- daje mišljenje i prijedloge u svezi sa strategijom promicanja turizma Županije i poduzetništvom u turizmu,

- usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak turističke djelatnosti u Županiji,

- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovih izmjena i dopuna te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja druge poslove iz samoupravnog djelokruga Županijske skupštine u području turizma.

_______________________________________

 

 MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 15.9.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 28.11.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 3.7.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 25.9.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 12.12.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA - 25.2.2019.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 12.4.2019.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 9.7.2019.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 17.9.2019.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 5.11.2019.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 2.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik:

VLADO JELKOVAC

 

Zamjenica predsjednika:

VESNA RIBAR

 

Članovi:

MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC

STJEPAN MREŽAR

IVAN MILAŠINČIĆ

JOSIP BENČIĆ

HRVOJE HOFFMAN

 


 

Odbor za Proračun i financije

- raspravlja prijedlog Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna te prati i nadzire njihovu provedbu,

- razmatra izvješće o izvršavanju Proračuna Županije i daje svoje mišljenje i preporuke Županijskoj skupštini te županu,

- utvrđuje prijedloge odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada, a koje se odnose na financiranje Županije i njenih potreba,

- razmatra i prati sustav financiranja Županije,

- obavlja druge poslove iz svog samoupravnog djelokruga. 

________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 6.7.2017

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 17.7.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 15.9.2017.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 28.11.2017.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 26.2.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA - 15.5.2018.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 4.7.2018.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 25.9.2018.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 23.10.2018.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 11.12.2018.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 22.2.2019.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2019.

POZIV ZA 14. SJEDNICU ODBORA - 8.7.2019.

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA - 18.9.2019.

POZIV ZA 16. SJEDNICU ODBORA - 5.11.2019.

POZIV ZA 17. SJEDNICU ODBORA - 18.12.2019.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA - 12.2.2020.

POZIV ZA 19. SJEDNICU ODBORA - 1.9.2020.

POZIV ZA 20. SJEDNICU ODBORA - 22.9.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

 

 

Predsjednik:

VLADO JELKOVAC

 

Zamjenik predsjednika:

ŽELJKO LIPOŠĆAK

 

Članovi:

NIKŠA ANTICA

JOSIPA ŠKRTIĆ PUCAREVIĆ

NIKOLA PAULIĆ

KRISTINA BAKIN MLAČAK

HRVOJE HOFFMAN


 

Odbor za Statut i Poslovnik

- podnosi prijedlog Statuta Karlovačke županije,

- podnosi prijedlog Poslovnika Karlovačke županije,

- prati i razmatra provedbu Statuta Karlovačke županije i Poslovnika Županijske skupštine i predlaže njihove promjene i daje mišljenja u svezi pojedinih odredbi,

- razmatra načelna pitanja ustroja Županije,

- daje mišljenja na usklađenost općih akata iz asmoupravnog djelokruga Županijske skupštine sa zakonskim propisima. 

 _________________________________________________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 6.7.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 18.7.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 14.9.2017.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 27.11.2017.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 23.2.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA - 15.5.2018.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 15.6.2018.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 3.7.2018.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 24.10.2018.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 19.7.2018.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 24.10.2018.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA - 5.12.2018.

POZIV ZA 14. SJEDNICU ODBORA - 26.2.2019.

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA - 4.6.2019.

POZIV ZA 16. SJEDNICU ODBORA - 8.7.2019.

POZIV ZA 17. SJEDNICU ODBORA - 17.9.2019.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA - 6.11.2019.

POZIV ZA 19. SJEDNICU ODBORA - 17.12.2019.

POZIV ZA 20. SJEDNICU ODBORA - 11.2.2020.

POZIV ZA 21. SJEDNICU ODBORA - 25.3.2020.

POZIV ZA 22. SJEDNICU ODBORA - 23.4.2020.

POZIV ZA 23. SJEDNICU ODBORA - 2.9.2020.

POZIV ZA 24. SJEDNICU ODBORA - 21.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

 MANDAT 2013. -2017.

 

POZIV ZA 21. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 22. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 23. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 24. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 25. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 26. SJEDNICU ODBORA

 

 

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE ODBORA

 

Predsjednik:

DAMIR RADINOVIĆ

 

Zamjenik predsjednika:

BORO MATIJEVIĆ

 

Članovi:

SAŠA GALE

MIJO POPOVAČKI

ZLATKO MRVOŠ

IGOR KRIVOKUĆA

ZLATIBOR TOMAS

 


 

Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu

- prati provođenje propisa koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja i obnove Županije,

- usklađuje interese i uvjete za ravnomjerni razvitak i obnovu Županije,

- predlaže unapređivanje gospodarstva, obnove i razvoja područja Županije, poduzetničkih aktivnosti te investicijskih ulaganja i programa na području Županije,

- razmatra izvještaje o prijedlozima i ostvarenju poduzetničkih kredita,

- prati stanje i predlaže mjere i aktivnosti u pojedinim područjima gospodarskog života, a koje se odnose i na komunalnu infrastrukturu, vodoprivredu, energetiku, industriju, promet i veze te predlaže donošenje akata iz samoupravnog djelokruga Županije,

- raspravlja i daje mišljenja u svezi s prijedlogom Proračuna Županije i njegovim izmjenama i dopunama te prati izvršavanje Proračuna Županije u djelokrugu rada Odbora,

- obavlja i druge poslove iz područja gospodarske politike, obnove i razvoja iz samoupravnog djelokruga Županije.

__________________________________

MANDAT 2017. - 2021.

 

POZIV ZA 1. SJEDNICU ODBORA - 17.7.2017.

POZIV ZA 2. SJEDNICU ODBORA - 15.9.2017.

POZIV ZA 3. SJEDNICU ODBORA - 28.11.2017.

POZIV ZA 4. SJEDNICU ODBORA - 26.2.2018.

POZIV ZA 5. SJEDNICU ODBORA - 10.4.2018.

POZIV ZA 6. SJEDNICU ODBORA - 16.5.2018.

POZIV ZA 7. SJEDNICU ODBORA- 3.7.2018.

POZIV ZA 8. SJEDNICU ODBORA - 25.9.2018.

POZIV ZA 9. SJEDNICU ODBORA - 23.10.2018.

POZIV ZA 10. SJEDNICU ODBORA - 12.12.2018.

POZIV ZA 11. SJEDNICU ODBORA - 22.2.2019.

POZIV ZA 12. SJEDNICU ODBORA - 11.4.2019.

POZIV ZA 13. SJEDNICU ODBORA - 5.6.2019.

POZIV ZA 14. SJEDNICU ODBORA - 5.7.2019.

POZIV ZA 15. SJEDNICU ODBORA - 18.9.2019.

POZIV ZA 16. SJEDNICU ODBORA - 4.11.2019.

POZIV ZA 17. SJEDNICU ODBORA - 5.11.2019.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA - 17.12.2019.

POZIV ZA 19. SJEDNICU ODBORA - 11.2.2020.

POZIV ZA 20. SJEDNICU ODBORA - 1.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

 MANDAT 2013. - 2017.

POZIV ZA 18. SJEDNICU ODBORA 

POZIV ZA 19. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 20. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 21. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 22. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 23. SJEDNICU ODBORA

POZIV ZA 24. SJEDNICU ODBORA

 

 

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 20. SJENICE ODBORA

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE ODBORA

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE ODBORA

Potkategorije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT