Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Pročelnica UO za Europske poslove, regionalnu i međunarodnu suradnju, Eva Sobotik-Pavan i nedavno imenovan voditelj TCP Sporta Saveza Alpe  Jadran, Ratko Vuković sudjelovali su 9.12. 2015. u Grazu, na sastanku s bivšim voditeljem TCP Sport - gosp. Hirschböck. Dogovorena je 
primopredaja pozicije voditelja i plan rada za 2016. godinu. Na sastanku je sudjelovao i glavni tajnik Saveza, gosp. Pseiner.


DSC 0594

Pročelnica UO za europske poslove, regionalnu i međunarodnu suradnju
Karlovačke županije Eva Maria Sobotik Pavan, zajedno s ravnateljicama Glazbene Škole Karlovac,
Gradskog muzeja Karlovac i Gradske Knjižnice IGK Karlovac, posjetile su u utorak,
1.12.2015., Konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i sastale se sa konzulicom Vesnom Haluga.
Tema sastanka je bila pojedinačna i zajednička
prezentacija i promocija institucija kao i Karlovačke županije za 2016. godine.
Poslije sastanka organiziran je posjet Hrvatskoj školi "Miroslava Krleže" u Pečuhu.

DSC 0573 DSC 0575

 

DSC 0578

Djelatnici UO za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju i Info centra Europe Direct Karlovac, Marijana Tomičić i Dina Šegavić,  sudjeluju 26 i 27.11.2015 u Opatiji na prekograničnom sastanku mreže Europe Direct. Na sastanku će se predstaviti rad mreže "Your Europe Advice", Solvit;  organizirani su brojna predavanja i radionica i predstavljenja promo materijala info centara koji sudjleluju. 

 

IMG 20151126 110944 766  IMG 20151126 112122 598

 

 

U srijedu, 4.11.2015., u Zagrebu je održan 11. sastanak JMC-a gdje se raspravljalo o stanju odobrenih projekata u 3. pozivu i o pripremama aktivnosti za zatvaranje programa i obveza članova Odbora. Na sastanku je sudjelovala pročelnica UO za Europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju.

 

DSC 0565

 

Pročelnice UO za europske poslove, reg. i međunarodnu suradnju Karlovačke županije Eva Maria Sobotik Pavan i UO za investicije i europske fondove Grada Karlovca Marina Grčić, sudjelovali su od 19.-21.10.2015. na stručnom putovanju francuske regije Nord-Pas de Calais, koje je Europska mreža Eurocities organizirala s ciljem prezentiranja lokalnih projekata koji su doprinijeli razvoju kulture/turizma u regiji  koja je imala jaku industrijskau (rudarsku)  prošlost. Predstavljeni su dobri primjeri prakse za sudionike delegacija (predstavnike gradova/regija/kulturnih ustanova) iz Švedske, Litve, Španjolske, Engleske, Finske i Hrvatske/Karlovačke županije: kulturna ustanova- Muzej Louvre-Lens, djelovanja asocijacije EURALENS, prenamjena starih zgrada i posjet ureda Regija Nord- Pas de Calais.

DSC 0523  DSC 0529

 

DSC 0530

Djelatnici UO za Europske poslove, međunarodne i regionalne suradnje i Europe Direct Info centra Karlovac, sudjelovali su 30.09.2015 u Predstavništvu Europske komisije u Republici Hrvatskoj, na seminaru o komunikacijskoj strategiji za Europske strukturne fondove/kohezijske politike. Predavači seminara su bili predstavnici DG Regio, EK i MRRFEU-a.

 

DSC 0444

U utorak, 29. rujna 2015., u Zagrebu je, u Državnoj školi za javnu upravu, u suradnji sa
AMPEU RH, održana radionica o Erasmus +  programu. Sudjelovale su djelatnice Upravnih odjela za europske poslove i prosvjetu Karlovačke županije.

Djelatnice AMPEU su prezentirale ključne aktivnosti programa, rokove prijave za obrazovanje i mlade - sve se može pronaći na službenim stranicama AMPEU RH -
mobilnost.hr

Do kraja 2020. biti će više od jedne milijarde kuna na raspolaganju za različite aktivnosti ulaganja u ljudske kapacitete a ponajviše mlade, kao i visoko i strukovno obrazovanje.

Predstavljeni su i primjeri dobre prakse.

 

dsju290915

 

 

trio-ampeu290915

 

U Upravnom odjelu za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju Karlovačke županije,

izvršena je podjela opreme kupljene u okviru međunarodnog projekta „I ja mogu biti poduzetnik!“ u programu Cjeloživotnog učenja Comenius Regio partnerstva 2013-2015 u kojem je Županiji bila partner općina Igolomia u Malopoljskoj regiji.

Škole i udruga partneri u projektu dobili su opremu koja je bila nabavljena za poslovni inkubator koji su djeca koristila u okviru projekta, za pisanje poslovnih planova, radionice i pripremu sajmova poslovnih ideja.

Projekt je završio krajem srpnja ove godine, a za potrebe škola, sa početkom školske godine, podijeljena je i uručena oprema.

Upravni odjel priprema novi međunarodni projekt vezan uz obrazovanje i poduzetništvo u okviru programa Erasmus+.

 

ETS-regio-2015  ibm-regio-2015

Potkategorije

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT