Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

 

KLASA: 010-01/19-01/702

URBROJ: 2133/1-02/03-19-03

Karlovac, 06. prosinca 2019.

 

Temeljem Članka 11. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Karlovačke županije i članka 13. i 14. Poslovnika o radu Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima

i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije za akademsku godinu 2019./2020.,

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje jedinstvenu listu prioriteta za sve tri kategorije (35 stipendija).

 

Lista prioriteta (abecednim redom) objavljuje se na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr, a cjelovite liste po kategorijama nalaze se na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vraniczanyjeva 4, Karlovac.

 

 

NA SLJEDEĆEM LINKU POGLEDAJTE LISTU PRIORITETA:

LISTA PRIORITETA

 

DOPIS POVJERENSTVA UZ OBJAVU LISTE PRIORITETA:

DOPIS UZ OBJAVU LISTE PRIORITETA

 

 

NAPOMENA: Studenti koju su ostvarili stipendiju iz drugih JAVNIH izvora (državne, gradske,...)

MOGU ODABRATI SAMO JEDNU STIPENDIJU.

Ukoliko se kandidati s ove liste prioriteta odluče za drugu stipendiju,

lista u pojedinoj kategoriji se pomiče na sljedećeg kandidata za stipendiju prema broju ostvarenih bodova.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT