Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Karlovačka županija u nastavnoj  godini 2018/19. nastavlja s provedbom projekta Karlovačka županija za inkluzivne škole. Nastavnu godinu 2018/19., vodeći se utvrđenim kriterijima o načinu vrednovanja i odobravanja podrške, 64 pomoćnika u nastavi pružat će podršku za 67 učenika s takvom vrstom teškoća koje ih sprečavaju u funkcioniranju i svladavanju nastavnog plana i programa škole koju pohađaju. Cilj projekta je učenicima s teškoćama koji pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Županija osnivač, putem podrške pomoćnika u nastavi, osigurati uvjete za kvalitetno obrazovanje i uspješniju socijalizaciju. Kroz održanu edukaciju, metodom predavanja i vježbi kroz dva dana, 1. i 2. rujna 2018. godine u Knjižnici za mlade, 19 pomoćnika u nastavi usvojilo je osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama, s naglaskom na inkluzivno obrazovanje. 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT