Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

U subotu 8. travnja 2017. godine Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji sa Projektnim timom za palijativnu skrb Karlovačke županije organizira 2. tečaj pod nazivom „Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima“. Tečaj će se održati u Restoranu Kristal, Ulica Matka Laginje 1, 47000 Karlovac.
Tečaj je namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima koji kontinuirano ili povremeno sudjeluju u skrbi palijativnog bolesnika u vanbolničkom ili bolničkom okruženju. Osobito stavlja naglasak na ulogu obiteljskog liječnika, medicinske sestre/tehničare u zdravstvenoj njezi u kući, patronažne, fizioterapeute kao i njihovu povezanost sa bolničkim palijativnim timovima.
Cilj tečaja je dati znanja o osnovnim organizacijskim jedinicama pružanja palijativne skrbi (kuća, bolnica i dnevna bolnica) te o alatima za identifikacija bolesnika za uvođenje u sustav palijativne skrbi. Također tijekom tečaja polaznici bi dobili znanja o načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije kao i indikatorima kvalitete u palijativnoj skrbi.

 

PROGRAM TEČAJA

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT