Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Sukladno Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN br.46/2011) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12 i 82/13) proveden je preustroj mrtvozorničke službe na području Karlovačke županije.
Odlukom Županijske skupštine od 14.srpnja 2015.godine imenovani su zdravstveni radnici koji će na području gradova/općina u Karlovačkoj županiji utvrditi nastup,vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova.
Novi ovlašteni mrvozornici započinju sa radom sa 1.studenim 2015.godine. Sukladno Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN br.46/2011) ovlašteni mrtvozornici imaju iskaznicu kojom se identificiraju prilikom obavljanja mrtvozorstva.
Pozivom građana i/ili djelatnika neke od službi npr.policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći i sl. na broj 112 dispečer Službe 112 (Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac, Županijski centar 112 Karlovac) postaje ključna osoba koja povezuje mrtvozornika s događajem i ostalim suradnim službama.

 

Odluka o načinu obavljanja mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika

 

Organiziranje rada službe mrtvozorstva

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT