Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Mini simpozij pod nazivom Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi održan je 14. prosinca 2017.godine u Karlovcu u organizaciji Projektnog tima za palijativnu skrb i Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije te Centra za socijalnu skrb Karlovac. 

Simpozij je bio namjenjen svim članovima vanbolničkih i bolničkih palijativnih timova koji kontinuirano ili povremeno sudjeluju u skrbi palijativnog bolesnika, te će biti bodovan sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore i Komore socijalnih radnika.

 

 

IMG 20171214 131054

 

IMG 20171214 131119

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT