Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2018. godini. Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2018. godine u "Narodnim novinama" (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html) te na web stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 1. listopada 2018. godine.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT