Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz 4 mjere:

· Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata:

- Hoteli (Hotel, Hotel baština, Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel, Lječilišne vrste hotela / NN56/16) - Mjera A1

- Kampovi (Kamp ili Kamp odmorište / NN 54/16) - Mjera A2

- Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj / NN 54/16, NN 69/17) - Mjera A3

- OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge, postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište, Kamp odmorište –robinzonski smještaj (NN 54/16, NN 69/17, NN 150/14 – kušaonice) - Mjera A4

· Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma (cikloturizam, pustolovni turizam, adrenalinski i tematski parkovi, uređenje i obnova turističkih brodova, kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda)

· Mjera C – dostupnost i sigurnost (javno dostupna defibrilacija u ugostiteljskim objektima, subvencija prijevoza vode, ulaganje u inovativne IT tehnologije)

· Mjera D – prepoznatljivost (plasman otočnih proizvoda, međunarodni skupovi)

Ovisno o pojedinoj mjeri, prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

Intenzitet potpore, odnosno udio sredstava Ministarstva predloženog projekta je do 60% opravdanih i prihvatljivih troškova (s izuzetkom Mjere C s intenzitetom 100%), a za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se opravdani troškovi nastali tijekom 2017. i 2018. godine.

Javni poziv otvoren je zaključno do 20. 3. 2018. godine, a cjeloviti tekst i propisani obrasci za prijavu nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma:http://www.mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT