Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije održalo je u srijedu 24.siječnja svoju prvu sjednicu u ovom mandatu.
Povjerenstva za ravnopravnost spolova su radno-savjetodavna tijela županijskih skupština u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice županijskih skupština, koordinatori/ice u uredima državne uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni stručnjaci/kinje.
Povjerenstvo je osnovano s ciljem promicanja ravnopravnosti spolova, uvođenja načela ravnopravnosti na lokalnoj razini i provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova, Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova, kao i svih strateških nacionalnih dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova.
Zadaci Povjerenstva su osim provođenja Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na županijskoj razini, donošenje vlastitih Programa za promicanje ravnopravnosti spolova u Županiji .
Zadatak Povjerenstva je i promicanje rodno osviještenih politika u svim područjima života kao standarda ponašanja.
Isto tako, kroz svoj rad Povjerenstvo će upoznavati javnost o politikama ravnopravnosti spolova Europske unije i drugih međunarodnih institucija.
Kao i prijašnjih godina, Povjerenstvo će prigodno obilježavati značajne datume vezano uz njihovo područje djelovanja, a organizirat će tribine i aktivnosti na teme kao što su: suzbijanje svih oblika nasilja, jednake mogućnosti na tržištu rada, političke aktivnosti žena, važnost preventivnih zdravstvenih pregleda, društveni položaj žena nacionalnih manjina, osoba s invaliditetom, te žena u ruralnom području i slično.
Poticat će osnivanje Povjerenstava za ravnopravnost spolova u gradovima i općinama Karlovačke županije, a surađivat će sa Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, Vladinim uredom za ravnopravnost spolova, sa Povjerenstvima drugih županija, sa nevladinim udrugama i ostalim institucijama vezanim uz područja njihovog rada.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Karlovačke županije čine: Ana Župančić Žunac, predsjednica, Jasmina Drašković, zamjenica predsjednice, članovi: Nada Gerber, Josipa Ribar, dr. Miodrag Marjanović, Snježana Britvec, dr.sc. Milan Kruhek.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT