Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Na Poziv se mogu prijaviti udruge koje udovoljavaju uvjetima navedenima u Uputama za prijavitelje. Prijavitelji mogu birati između nekoliko prioritetnih područja, ovisno o vrsti korisnika na koje žele usmjeriti svoj rad:
• Projekti usmjereni smanjenju socijalne isključenosti posebno ranjivih i marginaliziranih skupina
• Projekti usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivših zatvorenika te njihovih obitelji
• Projekti usmjereni zaštiti starijih osoba
• Projekti usmjereni uspostavi pomoći i podrške beskućnicima koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima.

Za financiranje projekata osigurano je 8.600.000,00 kuna, a planira se financirati između 60 i 80 njih. Prijavitelji mogu najviše zatražiti 150.000,00 kuna te smiju podnijeti samo jednu projektnu prijavu.
Rok za podnošenje prijava završava 11. kolovoza 2017. godine.

Prijave se podnose na elektronički način putem sustava www.financijskepodrske.hr , a putem pošte dostavlja se samo ispisan, potpisan i ovjeren dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav. Molimo sve prijavitelje da detaljno prouče Upute za prijavitelje. Potvrda o postavljenoj dokumentaciji (verifikacija) dostavlja se na putem pošte na adresu regionalne zaklade koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti. U slučaju provedbe projekta na području cijele Republike Hrvatske, dokument za verifikaciju se dostavlja regionalnoj zakladi koja pokriva područje u kojem je sjedište prijavitelja. Za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska dokumentacija se šalje Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Više informacija o samom Pozivu dostupno je na web stranici Zaklade: www.civilnodrustvo-istra.hr ili web stranici Ministarstva: www.mdomsp.hr.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT