Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Pozivaju se sve zainteresirane stranke koje do današnjeg dana nisu podnijele zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina (legalizacija), da to učine zaključno s 30. lipnja 2018. godine.
Naime, izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2017. godine produžen je rok za podnošenje zahtjeva zaključno s 30. 6. 2018.
Nepravovremeni zahtjevi nakon tog datuma odbaciti će se rješenjem.
Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu tog zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu.
Uvjeti za ozakonjenje ostali su isti kao i do sad, što znači da se ne može ozakoniti građevina koja je izgrađena nezakonito npr. 2014. ili 2016. godine. Građevine moraju biti vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja RH započetog u lipnju 2011. godine ili na nekoj drugoj digitalnoj  ortofoto karti, kao i ako je evidentirana do 21. lipnja 2011. na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.
Prilikom podnošenje zahtjeva do 30. lipnja 2018. godine nije potrebno dostaviti cjelokupnu dokumentaciju propisanu zakonom, ali potrebno je angažirati ovlaštene projektante koji će izraditi zakonom propisanu dokumentaciju te istu dostaviti nadležno Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš gdje se između ostalog radi i na poslovima legalizacije .

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT