Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Obavijesti - projekti u zdravstvu

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

 

Zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin danas je zajedno sa svojim suradnicima predstavila Program subvencije kamata na poduzetničke kredite, kao jednu od mjera Karlovačke županije za pomoć poslovnim subjektima pogođenim krizom uzrokovanom Covid-19 . Mjere su opširnije predstavili Tihana Stanković Čohan ( ispred Radne skupine za pomoć gospodarstvu) te Željko Fanjak (viši savjetnik za razvoj i EU fondove u Karlovačkoj županiji).

Upravo s ciljem poticanja poduzetništva na području Karlovačke županije, a u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj i poslovnim bankama, Karlovačka županija će subvencionirati kamatu na poduzetničke kredite u visini 2%. Radi se o 3 kreditne linije i to:

  1. 1. Poduzetništvo mladih, žena i početnika
  2. 2. Investicije privatnog sektora i
  3. 3. Obrtna sredstva.

Program je namijenjen mikro i malim poslovnim subjektima do 50 zaposlenih koji ulažu na području Karlovačke županije te imaju sjedište ili poslovnu jedinicu na području Karlovačke županije. Korisnicima kredita tako će biti plasirana sredstva po vrlo povoljnim uvjetima. Ovisno o kreditnoj liniji i vrsti ulaganja, kamatna stopa kretat će se od 0% do maksimalno 1,5 % za korisnika kredita, dok će za kreditnu liniju „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ Karlovačka županija financirati i naknadu za obradu kredita pa će takav kredit za krajnjeg korisnika biti u potpunosti besplatan.

Do sada je Karlovačka županija provodila slične programe u suradnji s MINGO. Tako je 2019. godine zatvorena Kreditna linija „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1 Kreditom do konkurentnosti po kojoj je plasirano gotovo 80.000.000,00 kuna kredita krajnjim korisnicima, čak njih 64. Ukupno utrošena sredstva za subvencioniranje kamata po realiziranim kreditima od strane Županije iznose oko 6,5 milijuna kuna te isto toliko od strane Ministarstva gospodarstva.

Krediti će ići od minimalnog iznosa 100 tisuća kuna za obrtna sredstva do maksimalnog iznosa od 2 milijuna kuna za investicije privatnog sektora. Karlovačka županija je u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima, osigurala kreditni potencijal od 10 milijuna kuna za nadolazeću godinu s time da će trošak kamata teretiti proračun iznosu do 250 tisuća kuna.

Ovo je po prvi puta da Karlovačka županija na ovaj način surađuje sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj. Ovim mjerama je pokriven cijeli spektar poduzetnika s naglaskom na mikro i male poduzetnike koji su najviše pogođeni ovom krizom“  - istaknula je zamjenica župana Martin Furdek-Hajdin.

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT