Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima

 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u suradnji sa Projektnim timom za palijativnu skrb Karlovačke županije organizirao je tečaj pod nazivom „Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima“.

Tečaj je bio namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima koji kontinuirano ili povremeno sudjeluju u skrbi palijativnog bolesnika u vanbolničkom ili bolničkom okruženju. Osobito je stavljen naglasak na ulogu obiteljskog liječnika, medicinske sestre/tehničare u zdravstvenoj njezi u kući, patronažne, fizioterapeute kao i njihovu povezanost sa bolničkim palijativnim timovima.

Cilj tečaja je bio dati znanja o osnovnim organizacijskim jedinicama pružanja palijativne skrbi (kuća, bolnica i dnevna bolnica) te o alatima za identifikacija bolesnika za uvođenje u sustav palijativne skrbi. Također tijekom tečaja polaznici bi dobili znanja o načinu vođenja osnovne medicinske dokumentacije kao i indikatorima kvalitete u palijativnoj skrbi. 

Na tečaju je bilo prisutno ukopno 70 polaznika te ukupno 24 stručna predavača. Tečaj je bio bodovan od strane Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Tečaj se održao 9. travnja 2016. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Sv. Antun, I. Kukuljevića 2, Karlovac sa početkom u 9 sati.

 

 • Program tečaja
 •  

  DSCN2438

   

  DSCN2452

   

  DSCN2453

   

  DSCN2462

   

  DSCN2464 a

   

  DSCN2467

   

  DSCN2470

   

  DSCN2489

   

   

   

  PREZENTACIJE SA ODRŽANOG TEČAJA

  1. Terminologija u palijativnoj skrbi - Josip Žunić

  2. Filozofija palijativne skrbi - Marijana Persoli - Gudelj

  3. Modeli organizacije palijativne skrbi u RH - Karmen Lončarek

  4. Indikatori kvalitete u palijativnoj skrbi - Ana Stavljinić - Rukavina

  5. Analiza stanja i procjena potreba za palijativnom skrbi - Biserka Hranilović

  6. Alati za prepoznavanje i uključivanje bilesnika u sustav palijativne skrbi - Mirjana Lončarić - Katušin

  7. Informirani pristanak za palijativnu skrb - Nataša Šimić - Korać

  8. Otpusno pismo liječnika bolničkog palijativnog tima - Marica Bertović - Turković

  9. Otpusno pismo zdravstvene njege - bolnica - Karolina Vižintin

  10. Registar palijativnih bolesnika - Višnja Mihalić - Mikuljan

  11. Obiteljski liječnik - specifičnosti medicinske dokumentacije za palijativnog bolesnika - Diana Kralj i Zlata Mateljak

  12. Patronažna zdravstvena zaštita - Izvješće/plan patronažne sestre, DTP u patronažnoj službi - Ankica Pavlešić

  13. Zdravstvena njega u kući bolesnika - sestreinska lista i postupci - Marica Plavetić

  14. Resursi Karlovačke županije za provođenje palijativne skrbi - Višnja Jović

         

   

  PRIJAVNICA  ZA TEČAJ

  Prepoznavanje palijativnog bolesnika sa osnovama komunikacije članova vanbolničkog i bolničkog palijativnog tima
  Tečaj će se održati 9. travnja 2016. godine u Domu za starije i nemoćne osobe Sv. Antun, I. Kukuljevića 2, 47000 Karlovac sa početkom u 8:30 sati

  Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT