Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 2. NACIONALNA RADIONICA SELFIE

 

 

29.10.2018. u Zagrebu, hotel Palace održana je 2. nacionalna radionica SELFIE u organizaciji Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije, koja je od 1. rujna 2015. aktivan partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable inEegrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, Financing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560 (2015 – 2019). Na radionici su kao sudionici u provođenju istraživanja kroz ankete sudjelovale Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. i Marijana Car, bacc.med.tech., a ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije.
Ciljevi projekta su: proizvesti nove ekonomski održive modele integrirane kronične skrbi za bolesnike s multiplim kroničnim nezaraznim bolestima, a koji se mogu prilagoditi različitim europskim zdravstvenim sustavima, proizvesti sheme financiranja i plaćanja koje stimuliraju modele integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom, proizvesti dokaze o zdravstvenim i financijskim učincima navedenih shema financiranja i plaćanja troškova, proizvesti dokaze za donosioce odluka u zdravstvenoj politici o troškovnoj učinkovitosti i održivosti novih modela integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom i stimulirati jačanje kapaciteta europskih država i svjesnost o značenju navedenih modela integrirane kronične skrbi za zdravstvene sustave Europe. Krajnji korisnici navedenog projekta su donosioci odluka u zdravstvenoj politici, zdravstvena osiguranja, zdravstveni djelatnici, djelatnici u sustavu socijalne skrbi i udruge pacijenata europskih zemalja, uključujući zemlje s niskim bruto nacionalnim dohotkom, zbog mogućnosti prilagodbe na nacionalne razine i implementaciju novih modela integrirane kronične skrbi za bolesnike s multimorbiditetom koja će u konačnici poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite i smanjiti socijalno-ekonomske nejednakosti.

 

selfie29.10

 

 

 

 

TREĆI KONGRES PALIJATIVNE SKRBI HRVATSKE
„PALIJATIVNA SKRB I PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA“

 

 

U Zagrebu je 19.-20.10.2018. u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan 3. Kongres palijativne skrbi Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Palijativna skrbi i primarna zdravstvena zaštita“. Kongres je održan povodom Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi i stogodišnjice rođenja Cicely Saunders, uz slogan WHPCA-a: „Palijativna skrb – zato jer sam ja važan“. Kongresu je nazočila i njime predsjedavala je pokretačica hospicijskog pokreta u Hrvatskoj prof.dr.sc. Anica Jušić.
Na kongresu su aktivno sudjelovale Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. i Marijana Car, bacc.med.tech. ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i prim. Mirjana Lončarić Katušin, dr. med., voditeljica Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije s temom „Uloga Centra za koordinaciju u razvoju palijativne skrbi – Karlovačka županija“.
Po završetku kongresa održala se rasprava za okruglim stolom „Kako unaprijediti primarnu zdravstvenu zaštitu u cilju održivog razvoja „hospicija u kući“, a prilikom zaključne deklaracije i zatvaranja kongresa sudionicima je predstavljen slogan WHPCA-a za 2019. godinu : „Dobrovoljci u srcu palijativne skrbi“.

 

 

štampar10.2018

 

 

 

 

PROJEKT „ANĐEOSKA KRILA“


IV FAZA EDUKACIJE


05.10.2018. godine u prostoru Pastoralnog centra župe Sv. Tri Kralja u okviru provedbe projekta „Anđeoska krila“ održana je četvrta faza edukacije volontera s temom „Volonteri u palijativnoj skrbi – njihova uloga, zadaće, komunikacijske vještine te uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi“. Vrlo zanimljivo predavanje održala je prof.dr,sc. Ana Štambuk, izvanredni profesor na katedri Socijalne gerontologije pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Time je završen teorijski dio edukacije volontera u palijativnoj skrbi, a nakon njega volonterima će biti omogućen praktični dio edukacije u Centru za koordinaciju i u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa.

 

 

 

 

SUDJELOVANJE NA SAJMU UDRUGA

 

Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije sudjelovao je 29.09.2018. na Festivalu volonterstva i 10. Sajmu udruga Karlovac, a u organizaciji Grada Karlovca i udruge Carpe Diem, zajedno s volonterima Caritasa župe Banija. Građani Karlovca su pokazali veliko zanimanje za volonterstvo u palijativnoj skrbi te su upoznati sa načinom edukacije i radom Caritasa župe Banija. Podijeljeni su im i informativni letci o projektu „Anđeoska krila“ i letci Centra za koordinaciju palijativne skrbi.

  sajam udruga

 

 

KONFERENCIJA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
KAKO OMOGUĆITI PALIJATIVNU SKRB I MEDICINU U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

 

 

U Zagrebu je 21. i 22.09.2018. u hotelu Antunović u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, a u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskom komorom socijalnih radnika, Udrugom ravnatelja u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, HUMS-om – Društvom za hospicijsku i palijativnu zdravstvenu njegu, Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i Hrvatskim društvom za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske i Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske održana konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Kako omogućiti palijativnu skrb i medicinu u ustanovama socijalne skrbi“.
Tema simpozija bila je palijativna skrb bolesnika s kroničnim bolestima, te bolesnika s malignim oboljenjima smještenim u stacionarima. Naglašena je uloga liječnika, socijalnih radnika, fizikalnih i radnih terapeuta u tim ustanovama, koji svi zajedno predstavljaju multidisciplinarni palijativni tim. Istaknuta je i potreba razvijanja i uvođenja volonterske djelatnosti u socijalna ustanove. Iznijeti su i prijedlozi reorganizacije zdravstvene zaštite u stacionarima doma zdravlja, kako bi se povećala kvaliteta života neizlječivim bolesnicima i omogućio dostojan život da kraja života.
Na konferenciji su aktivno sudjelovale Marijana Car, bacc.med.tech., ispred Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i prim. Mirjana Lončarić Katušin, dr.med., voditeljica Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije s temom „Integracija socijalnog radnika u sustav palijativne skrbi – Karlovačka županija“.

 

 20180922 122838 002

 

 

 

 PROJEKT "ANĐEOSKA KRILA"

 

III FAZA EDUKACIJE

 

 

15.09.2018. godine u prostoru Pastoralnog centra župe Sv. Tri Kralja u okviru provedbe projekta „Anđeoska krila“ održana je treća faza edukacije volontera pod nazivom „Psihološki pristup u palijativnoj skrbi – žalovanje, sindrom sagorijevanja u palijativnoj skrbi te duhovnost i uloga svećenika u palijativnoj skrbi“. Vrlo zanimljiva predavanja održala su Veronika Lendler iz Saveza udruga osoba sa invaliditetom, kao i Davorka Bišćan, psiholog i vanjski suradnik Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa. Nazočne je pozdravio i monsinjor Ferdinand Vražić te ih upoznao sa ulogom svećenika u palijativnoj skrbi. Kao i uvijek, budući volonteri pokazali su veliko zanimanje za navedene teme, ali se i pokazali kao izvrsni domaćini.

 

 

 

 

 

 

PROJEKT "ANĐEOSKA KRILA"

 

II FAZA EDUKACIJE

 

 

28.06.2018. godine u prostoru Pastoralnog centra župe Sv. Tri Kralja u okviru provedbe projekta „Anđeoska krila“ održana je druga faza edukacije volontera pod nazivom „Volontiranje – prava i obveze, etički kodeks, volonterski ugovor, supervizija te osnaživanje socijalnih vještina volontera u palijativnoj skrbi“. Edukaciju o osnovama volontiranja održala je Aleksandra Podrebarac, a radionicu o socijalnim vještinama održala je Sofija Talijančić, obje članice udruge Carpe Diem. Budući volonteri pokazali su veliko zanimanje za ovu temu edukacije. Zajedničkim druženjem uz prigodni domjenak završena je 2. faza edukacije, te svoje druženje nastavljamo u rujnu!

 

 

 dscn1010 002

 

dscn1038 004

 

 

 

PALIJATIVNA SKRB ZA BRANITELJSKU POPULACIJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE

 

14. lipnja 2018. u prostoru Gradske vijećnice Grada Duga Resa u organizaciji Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije i Koordinacijom braniteljskih udruga Karlovačke županije u suradnji sa Specijalnom bolnicom za produženo liječenje Duga Resa održan je stručni skup pod nazivom „Palijativna skrb za braniteljsku populaciju Karlovačke županije“.
Stručni skup održan je sa ciljem osnaživanja palijativne skrbi braniteljske populacije, potrebe poboljšanja ukupne kvalitete života kao i bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga.
Pozdravnim govorom okupljenima obratili su se prim.dr.sc. Mirjana Lončarić-Katušin, dr.med., ispred Projektnog tima za palijativu, Višnja Mihalić Mikuljan, dr.med., ravnateljica Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa, Predrag Korać, dipl.soc. radnik, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije, Vlasta Vučevac, dr.med., predsjednica Društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Sanja Predavec, dr.med., voditeljica Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici ispred Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Dinko Tandara, pomoćnik ministra, ispred Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.
U programu stručnog skupa sudjelovali su prim.dr.sc. Mirjana Lončarić Katušin, dr. med s temom „Organizacija palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji“, Marijana Car, bacc.med.techn. i Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. iz Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije pri Domu zdravlja Karlovac s temom „Uloga Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije“, prim.dr.sc. Ervin Jančić, dr.med., ravnatelj Opće bolnice Karlovac s temom „Neurodegenerativne bolesti u braniteljskoj populaciji“ i Višnja Mihalić-Mikuljan, dr.med.spec. interne medicine, ravnateljica Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa s temom „Mogućnosti Specijalne bolnice za produženo liječenje za smještaj palijativnih bolesnika iz redova braniteljske populacije“.
Stručni skup zaključio se domjenkom i ugodnim zajedničkim druženjem.

 

1

 

2

 

 

 

 

PROJEKT "ANĐEOSKA KRILA"

 

Projekt pod nazivom "Anđeoska krila" čiji nositelj je Caritas Župe Sv. Tri kralja iz Karlovca odobren je od strane Caritasa Zagrebačke nadbiskupije u sklopu Natječaja za dodjelu sredstava župnim caritasima za 2018. godinu. Ukupna vrijednost projekta je 19.500,00 kuna. Jedan od partnera na projektu je i Karlovačka županija.

Kroz provedbu ovog projekta Caritas Župe Sv. Tri kralja u suradnji sa svojim partnerima i suradnicima održat će edukaciju volontera u palijativnoj skrb kako bi se oni sukladno potrebama mogli uključiti u sustav brige i skrbi za palijativnog bolesnika i članove njihove obitelji.

 

prezentacija projekta Anđeoska krila

 

 

8. lipnja 2018. godine u prostoru Pastoralnog centra župe Sv. Tri Kralja u okviru provedbe projekta „Anđeoska krila“ održana je prva edukacija volontera pod nazivom „Upoznavanje volontera s osnovama palijativne medicine i modelom palijativne skrbi na području Karlovačke županije“. Edukaciju su održali zdravstveni djelatnici iz zdravstvenih ustanova s područja Karlovačke županije: prim.dr.sc. Mirjana Lončarić-Katušin iz Opće bolnice Karlovac, Marijana Car, bacc.med.tech. i Snježana Bosak Komes, bacc.med.tech. iz Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije, Marica Pavletić, bacc.med.tech. iz Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, dr.med. Zlata Mateljak, obiteljski liječnik i dr.med. Josip Kovačić, spec. interne medicine iz Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa. Edukaciju je svojom naznočošću podržao župnik župe Sv. Tri Kralja vlč. Antun Kolić.

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

3. KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

U Puli je, od 4. do 6. svibnja 2018., u organizaciji Istarskih domova zdravlja i Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora održana 3. Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem: "Palijativna skrb u zajednici - hrvatska i europska iskustva“. Ovog puta kao vodeća tema konferencije izabrana je palijativna skrb u zajednici, koja je temelj sustava palijativne skrbi. Na skupu su govorili vodeći stručnjaci za palijativnu skrb iz naše zemlje i brojni ugledni stručnjaci iz inozemstva, a posebno su bila korisna izlaganja kolega iz susjednih zemalja koji su govorili o svojim iskustvima u uspostavi sustava palijativne skrbi. Sa zadovoljstvom je bio i najavljen, te je i sudjelovao kao predavač dopredsjednik EAPCa, Sebastien Moine,dr.med. (European Association for Palliative Care), grupe za primarnu zaštitu (Primary Care Reference Group).
Na konferenciji su aktivno sudjelovale koordinatorice Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i predstavile svoj rad kroz županijski model palijativne skrbi s temom „Prvi koraci Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije“. Ispred Opće bolnice Karlovac svoj rad predstavio je Bolnički tim za palijativu sa temom „Pravovremeno prepoznavanje palijativnog pacijenta u kliničkoj praksi“.

 

 

palijativa

 

 

 

 

Simpozij - Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi

 

 Mini simpozij pod nazivom Uloga socijalnog radnika u palijativnoj skrbi održan je 14. prosinca 2017.godine u Karlovcu u organizaciji Projektnog tima za palijativnu skrb i Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije te Centra za socijalnu skrb Karlovac. 

Simpozij je bio namjenjen svim članovima vanbolničkih i bolničkih palijativnih timova koji kontinuirano ili povremeno sudjeluju u skrbi palijativnog bolesnika, te će biti bodovan sukladno pravilniku Hrvatske liječničke komore i Komore socijalnih radnika.

 

IMG 20171214 131054

 

IMG 20171214 131119

 

 

 

Prezentacije:

1. Socijalni radnik kao dio multidisciplinarnog palijativnog tima – prikaz slučaja - Marijana Car, Martina Horvat

2. Uloga i aktivnosti Centra za koordinaciju palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji - Marijana Car, Martina Horvat

3. Suradnja liječnike obiteljske medicine i centara za socijalnu skrb - Zlata Mateljak

4. Planirani otpust palijativnog bolesnika - socijalna služba Opće bolnice Karlovac - Nataša Korać Šimić, Ana Jagušić Kovačević

5. Socijalni radnik u palijativnom timu: osobine i kompetencije - Ana Štambuk

 

 

Svjetski dan hospicija i palijativne skrbi

 

Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, u suradnji sa Centrom za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije i Projektnim timom za palijativnu skrb Karlovačke županije organiziraju obilježavanje Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi koji je održan u utorak, 17. listopada 2017. godine, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice I. G. Kovačić. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi održan je stručni skup na temu: Odraz „Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2015.-2018.godinu“ na implementaciju palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji. U ime Karlovačke županije skupu je nazočila zamjenica župana dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar.

 

DSC 0010

 

DSC 0006

 

 

Prezentacije sa održanog stručnog skupa:

1. Uloga Projektnog tima za razvoj palijativne skrbi - prim.dr.sc. Mirjana Lončarić - Katušin, dr. med.

2. Aktivnosti Centra za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije - Marijana Car, bacc.med.techn., Martina Horvat, bacc.med.techn.

3. Palijativna skrb u Općoj bolnici Karlovac - Nataša Šimić- Korać, dr.med., Ana Jagušić, bacc.med.techn. 

4. Palijativna skrb u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Višnja Mihalić-Mikuljan, dr.med., Josip Kovačić, dr.med., Zdenka Vračević, mag.med.techn.

5. Organizacija rada palijativne skrbi u Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin, Marica Bertović - Turković, dr.med.

6. Palijativna skrb u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, Marica Plavetić, bacc.med.techn., Milka Bogović, bacc.med.techn.

7. Uloga liječnika obiteljske medicine u palijativnoj skrbi, Zlata Mateljak, dr.med.

 

 

 

Projekt SELFIE

 

Od 01.10.2017. te tijekom 2018.g. Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije provodi anketu u okviru europskog projekta SELFIE 2020, u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te HZZO-om. Partner projekta je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Cilj istraživanja je procijeniti kako specifično liječenje utječe na zdravlje i dobrobit, iskustvo sa skrbi te korištenje resursa i troškove skrbi u odnosu na uobičajenu palijativnu skrb.

Više o projektu možete pročitati ovdje

 

SELFIE

 

 

 

Održan 15. radni sastanak Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije

 

15. radni sastanak Projeknog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije održan je u utorak, 6. lipnja, u Uredu župana. Na početku sastanka zamjenica župana dr. sc. Vesna Hajsan-Dolinar zaželjela je svim članovima Projektnog tima konstruktivan i uspješan rad  s naglaskom na dodatan razvoj, implementaciju te integraciju palijativne skrbi u postojeći zdravstveni sustav Karlovačke županije. Na sastanku je usvojen zapisnik s 14. sastanka Projektnog tima te je zamjenica župana upoznata s modelom razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji.

 

DSC 0006

 

DSC 0002

 

 

Tiskovna konferencija povodom održđavanja 39. Svibanjskih zdravstvenih dana

Dana 24. svibnja 2017. godine u Uredu župana održana je tiskovna konferencija povodom održavanja 39. Svibanjskih zdravstvenih dana koji će se održati u petak 26. svibnja u Gradskoj knjižnici I. G. Kovačić s početkom u 9 sati. Ovogodišnja tema Svibanjskih dana je „Možemo bez boli-multidisciplinarni pogled“. Organizatori su Hrvatski liječnički zbor, Opća bolnica Karlovac i Karlovačka županija.

U sklopu vanjskog dijela održati će se i akcija pod nazovom Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji koju organizira Karlovačka županija, Projektni tim za palijativnu skrb i zdravstvene ustanove. Akcija će se održati ispred Gradske knjižnice od 9 do 12 sati.
Tijekom akcije posjetitelji će na info pultovima moći dobiti stručne savjete zdravstvenih djelatnika, vrijedne informacije o palijativnoj skrbi i njihovimi pružateljima kao i promotivni materijal.

 

 

Program 39. Svibanjskih zdravstvenih dana

Letak Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji

 

 

 

Svib. zdrav. dani

 

 

 

 

SUDJELOVANJE ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA U TV/RADIO EMISIJI "GOST DANA"

Dana 14. ožujka 2017. godine članice projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije gđa. Višnja Mihalić, gđa. Višnja Jović i gđa. Dahna Arbanas sudjelovale su u tv/radio emisiji TV4Rijeke. U emisiji se moglo čuti više o palijativnoj skrbi u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, ulozi ljekarnika u palijativnoj skrbi i općenito o palijativnoj skrbi u Karlovačkoj županiji.

Link emisije: https://www.youtube.com/watch?v=756KzYI93uM

 

 

 

2. KONFERENCIJA O PALIJATIVNOJ SKRBI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

14. - 16. listopada 2016. godine u Puli je održana 2. Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji istarskih domova zdravlja i Hrvatskog društva za palijativnu skrb Hrvatskog liječničkog zbora. Na konferenciji uz eminentne stručnake iz Austrije, Italije, Velike Britanije i Slovenije su sudjelovali i nači članovi Projektnog tima za palijativnu skrb sa svojim prezentacijama. Prezentacije možete pogledati na sljedećim linkovima:

Učinak Strategije razvoja palijativne skrbi i Akcijskog plana na prepoznavanje palijativnog bolesnika u Karlovačkoj županiji tijekom 2015. godine

Registracija palijativnih bolesnika u Općoj bolnici Karlovac

 

 

 

SUDJELOVANJE ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA U TV/RADIO EMISIJI "GOST DANA"

Dana 28. lipnja 2016. godine članice projektnog tima za palijativnu skrb Zlata Mateljak i Marica Plavetić sudjelovale su u TV/radio emisiji "Gost dana" Trend radija i TV4rijeke. Govorile su općenito o palijativnoj skrbi, ulozi obiteljskog liječnika kao i ulozi zdravstvene njege i fizikalne terapije u palijativnoj skrbi. Također je bilo riječi o vrstama usluga palijativne skrbi koje pacijent može dobiti u kući, tko je uključen u pružanje tih usluga te posudionici medicinskih i ortopedskih pomagala.

Cijeli razgovor možete pogledati na sljedećem linku https://www.youtube.com/watch?v=ajOZvk3p8BY

 

 

 

ODRŽAN STRUČNI SKUP "PALIJATIVNA SKRB U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI DANAS"

 

Stručni skup na temu "Palijativna skrb u Karlovačkoj županiji danas" održan je u četvrtak, 2. lipnja, u prostoru gradske vijećnice Grada Duga Rese. Glavni organizatori skupa bili su Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa, Projektni tim za palijativnu skrb i suorganizator Hrvatska liječnička komora - podružnica Karlovac.

 

Na skupu su predstavljene "Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb".

 

Pozdravnu riječ skupu dala je pomoćnica ministra zdravlja dr. sc. Delfa Radić Krišto, dr. med., dok su predavanja održale Višnja Mihalić - Mikuljan, dr. med., prim. mr. Maja Grba Bujević, dr. med., prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. i prim. dr. sc. Mirjana Lončarić - Katušin, dr. med. Na skupu je bilo riječi o planu razvoja palijativne medicine u Specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa; primjerima iz prakse izrade Nacionalnih smjernica u hitnoj medicini; Nacionalnim smjernicama za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb kao i o tome što je do sada učinjeno i što se planira učiniti u Karlovačkoj županiji u razvoju palijativne skrbi.

Skupu je nazočilo više od 130 stručnih djelatnika uključenih u pružanje palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji, od liječnika, medicinskih sestara, patronažne službe, djelatnika ustanova socijalne skrbi, crvenih križeva, predstavnika organizacija civilnog društva i drugih.

 

Prezentacija prim.dr.sc. Mirjana Lončarić - Katušin, dr. med. - Palijativa jučer, danas, sutra

 

 

image003

 

 

image004

 

 

image005

 

 

image007

 

 

image009

 

 

image001

 

 

 

 

 

 

ODRŽANA VIDEOKONFERENCIJA SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

 

Dana 24. svibnja 2016. godine održana je videokonferencija sa predstavnicima Svjedske banke zaduženima za područje zdravstva. Tema videokonferencije bila je predstavljanje modela razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji.

Na konferenciji su sudjelovali: Aleksandar Džakula, predstavnik Ministarstva zdravlja, predstavnici Projektnog tima za palijativnu skrb u Karlovačkoj županiji Mirjana Lončarić - Katušin, Josip Žunić, Biserka Hranilović, Višnja Jović i predstavnici Opće bolnice Karlovac v.d. ravnatelj Ervin Jančić, Zdenka Mažuran i službena prevoditeljica.

 

Prezentacija "Model organizacije palijativne skrbi u Karlovačkoj Županiji"

 

20160524 140826

 

20160524 145909

 

 

 

 

SUDJELOVANJE ČLANOVA PROJEKTNOG TIMA U TV/RADIO EMISIJI "GOST DANA"

 

Dana 17. svibnja 2016. godine članice projektnog tima za palijativnu skrb Mirjana Lončarić - Katušin i Višnja Jović sudjelovale su u TV/radio emisiji "Gost dana" Trend radija i TV4rijeke. Govorile su openito što je to palijativna skrb, o izrađenoj Strategiji razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2015. - 2018. godine, Akcijskom planu razvoja palijativne skrbu u KŽ za 2016. godinu kao i dostupnim resursima potrebnim za uspješan razvoj palijativne skrbi u županiji.

Cijeli razgovor možete pogledati na sljedećem linku https://www.youtube.com/watch?v=lkSiYAEBuWI

 

 

1. Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem "Deset godina palijativne skrbi u Istri"

Povodom obilježavanja 10 godina palijativne skrbi u Istri 2.-3. listopada 2015. godine u Puli održana je 1. Konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem.

Ispred Karlovačke županije sudjelovali su članovi projektnog tima za palijativnu skrb koji su održali prezentacije.

 

 Prezentacije:

1. Model organizacije palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji

 

 

Palijativna skrb sve bolja

Dana 5. sijećnja 2016. godine na TV4Rijeke objavljen je prilog o sve boljoj palijativnoj skrbi u Karlovačkoj županiji. U prilogu se mogu vidjeti izjave članova Projektnog tima za palijativnu skrb Karlovačke županije gđe. Mirjane Lončarić - Katušin, g. Josipa Žunića i gđe. Višnje MIhalić - MIkuljan.

Link priloga: https://www.youtube.com/watch?v=T__YaFt2cOU 

 

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT