Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Temeljem Rješenja KLASA: 010-01/16-01/379, Urbroj:2133-09/01-16-01 od 17. listopada 2016. godine Župan Karlovačke županije imenovao je članove Projektnog tima za palijativnu skrb. Članovi Projektnog tima:

 

1. Mirjana Lončarić - Katušin - koordinator tima

2. Višnja Mihalić - Mikuljan

3. Biserka Hraniović

4. Marica Plavetić

5. Višnja Jović

6. Ankica Pavalšić

7. Josip Žunić

8. Karolina Vižintin

9. Zlata Mateljak

10. Nedjeljko Strikić

11. Nataša Šimić - Korać

12. Marica Turković Bertović

13. Daniel Meštrović

14. Dahna Arbanas

 

 

Zapisnici sa održanih sastanaka:

1. sastanak - 16. 2. 2015.

2. sastanak - 26. 3. 2015.

3. sastanak - 10. 6. 2015.

4. sastanak - 18. 9. 2015.

5. sastanak - 22. 1. 2016.

6. sastanak - 1. 3. 2016.

7. sastanak - 18. 3. 2016.

8. sastanak - 27. 4. 2016.

9. sastanak - 24. 10. 2016.

10. sastanak - 24. 1 . 2017.

11. sastanak - 17. 2. 2017.

12. sastanak - 23. 3. 2017.

13. sastanak - 27. 4. 2017.

14. sastanak - 6. 6. 2017.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT