Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti medicine rada na području grada Karlovca

OBAVIJEST

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

 

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Karlovačke županije - djelatnost zdravstvene njege u kući

OBAVIJEST

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

 

 

 

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE

 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za jedno mjesto u mreži javne zdravstvene službe za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Karlovca. OBAVIJEST

Dokumentacija za nadmetanje 

 

 

 

 

 

 UPUTE VEZANE UZ POTPISIVANJE UGOVORA O KONCESIJI

Molimo Vas da nam prilikom dolaska na potpisivanje predmetnog Ugovora dostavite bjanko zadužnicu (potpis koncesionara mora biti ovjeren kod javnog bilježnika) odnosno akceptiranu mjenicu

Bjanko zadužnica na iznos od 5.000,00 kuna dostavlja se u svrhu naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz Ugovora o koncesiji za svakog ponuditelja (budućeg koncesionara) iz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i laboratorijske dijagnostike.
Ponuditelj (budući koncesionar) iz djelatnosti zdravstvene njege u kući u svrhu naplate naknade koncesije te naknade moguće štete nastale zbog neispunjavanja obveza iz ugovora o koncesiji treba prilikom potpisivanja Ugovora dostaviti akceptiranu mjenicu na iznos od 1.500,00 kuna, s klauzulom "bez protesta", ispunjen i ovjeren u skladu s propisima mjeničnog poslovanja.


Prilozi:  - upute za popunjavanje bjanko zadužnice sa primjerom 
            - primjer ispravno popunjene mjenice

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT