Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 izvjesca zupana Baner1

baner-otvoreni proracun

proracun baner kazup

STUDIJA PROMETNOG  Baner

 

POSUDIONICA pomagala baner2

 

         

 

        Cilj reorganizacije hitne medicine je da osigura dostupniji i kvalitetniji sustav hitne medicine na nacionalnoj razini koji će pacijentima pružiti ujednačenu, učinkovitu, bržu i kvalitetniju hitnu medicinsku uslugu, a zdravstvenim radnicima omogućiti bolje uvjete rada i stručno usavršavanje, čime će se potencijalni neželjeni izvanredni događaji svesti na minimum.
Tijekom 2011.g. Karlovačka županija provodi sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i uputama Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu  niz aktivnosti na osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije i stvaranje pretpostavki za početak rada Zavoda.

       Od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi donesena je Mreža hitne medicine koja je jedan od preduvjeta za početak rada budućeg Zavoda za hitnu medicinu na području naše županije.
Imajući u vidu reorganizaciju hitne medicine potrebno je voditi brigu i o  činjenici da informacije koje građani daju hitnoj medicinskoj službi (HMS) mogu spasiti nečiji život i spriječiti potencijalne neželjene izvanredne događaje.

 
        Upravo iz tog razloga  Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) izdao je letak „Hitna medicinska služba“ u čijoj realizaciji su pomogli djelatnici Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara, kao i članovi Hrvatskog društva za hitnu medicinu, brojni stručnjaci ali i anonimni građani koji znaju da život nema cijenu.
       

        U letku se nalazi niz praktičnih savjeta za građane o hitnoj medicinskoj službi koji su vrlo jednostavni, ali na koje mnogo puta zaboravimo.
Prije svega građani trebaju znati kada pozvati hitnu medicinsku službu i što reći medicinskom dispečeru koji zaprima hitan poziv. U letku  je detaljno opisano što će ih pitati medicinski dispečer te kako razgovarati s njim, ali i što im je  činiti dok čekaju na dolazak tima hitne medicine ili kako im pomoći da što prije stignu na njihovu lokaciju.

 

 

Letak "HITNA MEDICINSKA SLUŽBA" (link)

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT