Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije Nada Murganić i članica Povjerenstva Ana Župančić sudjelovale su na IV. Koordinaciji županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova održanoj 26. siječnja 2011. godine u Vukovaru.

Kordinaciju je organizirao Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.

Na sastanku se raspravljalo o radnom nacrtu prijedloga Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011.-2015. sa naglaskom na ulogu županijskih, odnosno lokaknih povjerenstava pri njenoj provedbi na lokalnoj razini.

Sudionici koordinacije upoznati su sa aktivnostima Ureda vezanim za predstojeće parlamentarne izbore, a raspravljalo se i o aktivnostima županijskih povjerenstava o načinu povećanja političke participacije žena s obzirom na održavanje predstojećih parlamentarnih izbora.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT