Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Jučer su testirane 62 osobe i svi pristigli nalazi su negativni (ukupno je testirano 1954 osoba). U OB Karlovac nema niti jednog pacijenta oboljelog od koronavirusa, na kućnom liječenju još ih se nalazi 2, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji je izliječeno 27 osoba.

U OB Karlovac trenutno se liječi 173 pacijenta, kroz hitni ambulantni prijem pregledano je 178 osoba, a 1050 osoba pregledano je u redovnom ambulantnom pregledu. U OB Ogulin je 43 ležećih pacijenata, a 186 ih je pregledano ambulantno.

Tijekom dana kroz DRIVE IN testiranje bit će uzeto oko 40 uzoraka.

Pod mjerama samoizolacije, kao kontakti oboljelih osoba se nalazi 253 osobe.

U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Jučer je testirano 50 osoba i svi pristigli nalazi su negativni (ukupno je testirano 1892 osoba). U OB Karlovac nema niti jednog pacijenta oboljelog od koronavirusa, na kućnom liječenju još ih se nalazi 3, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji je izliječeno 26 osoba.

Tijekom dana kroz DRIVE IN testiranje bit će uzeto oko 47 uzoraka.

Pod mjerama samoizolacije, kao kontakti oboljelih osoba se nalazi 262 osobe.

Djelatnici Crvenog križa u Karlovačkoj županiji su odradili 12 742 posjeta ranjivim skupinama korisnika te im je tom prilikom podijeljeno 14 tona hrane. Zabilježili su 1 833 poziva i podrške građanima putem besplatnih telefona. Ovaj vrijedan posao obavljalo je 139 djelatnika te 69 volontera koji su zajednički odradili 2866 sati.

U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih osoba od koronavirusa. Jučer je testirano 48 osoba i svi pristigli nalazi su negativni. Na kućnom liječenju još ih se nalazi 4, u Zagrebu je 1 osoba, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji su izliječene 24 osobe. Prema pristiglim informacijama iz Klinike za infektivne bolesti dr.Fran Mihaljević očekuje se otpuštanje osobe iz Karlovca koja se već dulje vrijeme liječi u spomenutoj klinici.

Tijekom dana kroz DRIVE IN testiranje bit će uzeto 30 uzoraka.

U OB Karlovac trenutno su hospitalizirane 154 osobe, kroz hitni prijem je prošlo 150 ljudi, a u dosad otvorenim ambulantama je pregledano 578 osoba. U OB Ogulin ležećih je 50 pacijenata, a kroz ambulantni prijem ih je pregledano 87.

U samoizolaciji se nalazi 808 osoba, a u protekla 24 sata nije evidentirano niti jedno kršenje mjere.

Važno je napomenuti da se povećan broj osoba koje se vode pod mjerama samoizolacije odnosi većinom na prekogranične radnike koji se također vode u sustavu.

U karanteni Grabovac i dalje se nalazi 11 osoba pod mjerama samoizolacije.

Epidemija COVID-a 19 nije zaustavila projekt obrane od poplava u Karlovačkoj županiji. Tako su jučer u Ogulinu i službeno otvoreni radovi izgradnje retencije Ogulin što je prva faza Projekta zaštite od poplava grada Ogulina. Otvorenju radova nazočili su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, saborski zastupnik Tomislav Lipošćak, zamjenica župana Karlovačke županije Martina Furdek – Hajdin, gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Vrijednost prve faze radova je 54,7 milijuna kuna (s PDV-om), a predviđeni završetak planiran je za 25 mjeseci.

Nakon katastrofalnih poplava koje su proteklih godina pogodile Karlovačku županiju, a između ostaloga i grad Ogulin, ovaj projekt bio je više nego nužan. Na inicijativu Karlovačke županije, uz veliku pomoć Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Hrvatskih voda još se 2017.godine krenulo sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, primjenjujući tzv.ogulinski model u kojem je 10 županijskih pravnika sudjelovalo i pomagalo Hrvatskim vodama u rješavanju tih odnosa čime se sedmerostruko ubrzalo njihovo rješavanje.

Zaštita grada Ogulina od velikih voda planira se ostvariti izgradnjom retencije na prostoru doline Ogulinske Dobre približno 2,5 kilometra zračne linije udaljenosti od najzapadnijeg dijela grada Ogulina, a glavni objekt retencije bit će nasuta brana koja će imati funkciju ublažavanja vrhunca vodnog vala uz ispuštanje vode kroz temeljni ispust. Najveći dio godine retencijski prostor bit će prazan, a punit će se vodom tek u slučaju dolaska velikih vodnih valova.

U području obuhvata zahvata nalazi se više prostorno – infrastrukturnih ograničenja od kojih su najznačajnije željeznička pruga Zagreb - Rijeka i ribnjak na Vitunjčici, a zaštita željezničke pruge obuhvaća dionice pruge na kojima je uslijed pojave stogodišnje vode u retenciji moguće plavljenje pruge i destabilizacija postojećeg nasipa.

Karlovačka županija će izdati tri građevinske dozvole za projekte koji su nastali kao posljedica izgradnje ovog sustava obrane od poplave- izmještanje ceste u naselju Brestovac, izmještanje vodoopsrbe te dalekovoda, pripadajuće trafostanice i mreže.

Ukupna vrijednost projekta je 186,2 milijuna kuna i financira se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. gdje je Republici Hrvatskoj za projekte jačanja sustava upravljanja katastrofama na raspolaganju 215 milijuna eura bespovratnih sredstava (cjelokupni zahvat se izvodi kroz 4 faze). Iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 158,1 milijuna kuna, odnosno 85% dok se 27,9 milijuna kuna osigurava iz izvornih sredstava Hrvatskih voda.

 

slide 4

Nakon gotovo 50 dana od kada je u karlovačku opću bolnicu primljen prvi pacijent zaražen koronavirusom, danas više nemamo niti jedne osobe koja se liječi u OB Karlovac (Covid free bolnica ). Na kućnom liječenju još ih se nalazi 4, u Zagrebu je 1 osoba, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji su izliječene 24 osobe. Jučer je testirano 57 osoba, a nalazi se očekuju tijekom dana (ukupno je testirano 1601 osoba). Opća bolnica Karlovac (donja zgrada) danas će se dekontaminirati, ali će i dalje ostati pripravna za prihvat COVID pacijenata.

U samoizolaciji se nalazi 375 osoba, a u protekla 24 sata evidentirano je jedno kršenje mjere, zbog čega i dalje molimo građane da se pridržavaju propisanih mjera u skladu sa preporukama HZJZ.

U karanteni Grabovac nalazi se 5 osoba pod mjerama samoizolacije.

U Karlovačkoj županiji aktivna su 1.923 obrta. Sukladno Odlukama Stožera Civilne zaštite RH i preporukama HZJZ-a, u 1.fazi od 27.travnja omogućen je rad za 193 obrta koji imaju registriranu trgovačku djelatnost (10% od ukupnog broja obrta) te 288 obrta registrirana za usluge u djelatnostima koje nemaju bliski kontakt s klijentima (15%) na području naše županije; dakle sveukupno 481 obrt, odnosno 25% svih obrta sa razine županije.

9 % djelatnosti , odnosno 173 su obrta na području županije kojima je biti dopušten rad u 2.fazi , od 04.05. (frizeri, pedikeri, kozmetičari, brijači, obrti za njegu i uljepšavanje tijela).

19% odnosno 365 su obrta kojima će biti dopušten rad u 3.fazi, od 11.05.

Oko 47% djelatnosti, odnosno 904 obrta spada u kategoriju kojima nije bio ograničen rad (proizvodni obrti, poljoprivredni obrti te dio uslužnih obrta kao npr. usluge graditeljstva, usluge mehanizacije, održavanje i popravak objekata; obrti za računovodstvene usluge, intelektualne usluge). No usprkos tome što im nije bio obustavljen rad, svejedno su se i ovi obrti našli u poteškoćama (pad prometa, nedostatak sirovina i materijala i slično).

Napominjemo da to   ne znači da će svi navedeni obrti zaista i započeti s radom, odnosno svaki obrtnik ima pravo donijeti odluku je li mu, obzirom na navedene preporuke, mjere i restrikcije, isplativo raditi u trenutnim okolnostima.

Grafički prikazano, reaktivacija obrta u Karlovačkoj županiji, sukladno Odlukama Stožera Civilne zaštite RH i preporukama HZJZ-a, izgledala bi ovako:

Stožer CZ Karlovačke županije i dalje je u stalnom kontaktu te će o svim informacijama izvještavati javnost.

 

 

Poštujući sve mjere i odluke Stožera CZ RH, Karlovačka županija nastavila je s provođenjem online kolegija župana sa jedinicama lokalne samouprave. Danas je održan skype kolegij sa općinom Cetingrad. Zamjenici župana Martina Furdek-Hajdin, Vesna Hajsan-Dolinar i Mirko Martinović predstavili su najznačajnije aktivnosti koje Karlovačka županija provodi u novonastaloj situaciji. Nakon njihova izlaganja, kolegij općine Cetingrad na čelu sa načelnicom Marinom Kalić prezentirao je svoje djelovanje za vrijeme krize uzrokovane koronavirusom. Unatoč brojnim promjenama koje je ova kriza donijela, oni najznačajniji projekti nisu stali.

Jedan od bitnih projekata za revitalizaciju cjelokupnog cetingradskog područja je obnova i opremanje društvenog doma. Do sada je izrađena projektno tehnička, a 21.veljače 2020.godine je donesena pravomoćna građevinska dozvola za rekonstrukciju i opremanje. Ukupni trošak izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 106.062,50kn, od čega je MRRFEU sufinanciralo 85% što iznosi 90.000,00kn. Važnost projekta ogleda se u činjenici da će se razvojem društveno-socijalne infrastrukture doprinijeti revitalizaciji cjelokupnog stanovništva (nezaposleni, socijalno osjetljive skupine, djeca, mladi, žene i ukupno stanovništvo ovog ruralnog područja). Rezultat projekta se ogleda u obnovljenoj infrastrukturi društvenog doma od 460 m2 koja će omogućiti stanovnicima ovog ruralnog prostora poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti općine i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti .

Rekonstrukcija DVD Cetingrad također je jedan od važnijih projekata   za općinu Cetingrad. Projekt je od posebnog značaja za razvoj i unapređenje vatrogastva, povećanje preventivne zaštite od požara i podizanje razine zaštite ljudi, okoliša i imovine na području općine Cetingrad. Također, doprinijet će i unapređenju društvene infrastrukture i sadržaja za podizanje kvalitete života stanovnika. Ukupna vrijednost projekta je 5.600.000,00 kn.  

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, a na područjima jedinica lokalne samouprave gdje nema organiziranog dječjeg vrtića, isti je moguće organizirati u sastavu osnovne/područne škole. Karlovačka županija je na inicijativu zamjenice župana Vesne Hajsan Dolinar još 2019. godine pokrenula postupak osnivanja predškolskog odgojno-obrazovnog programa pri jedinicama LS u kojima isti ne postoji. Županijska skupština je na svojoj sjednici održanoj 20.12.2019. god. donijela Odluke o dopuni djelatnosti osnovnih škola radi obavljanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri osnovnim/područnim školama: PŠ Tounj, OŠ Plaški, PŠ Saborsko, OŠ A. Klasinc Lasinja, PŠ Novigrad, PŠ Bosiljevo, OŠ Cetingrad i OŠ K. Zrinski Krnjak. Zahvat u OŠ Cetingrad uključuje uređenje prostora od 58 m2 u skladu s pedagoškim standardima, a projektna dokumentacija je naručena. Karlovačka županija ovaj projekt financira sa 400.000,00 kn

Spomenuti su i ostali općinski projekti od izgradnje južnog dijela vodova Cetingrad, poduzetničke zone Batnoge, a konačan zaključak bila je ujedno i nada za nastavkom svih onih aktivnosti koje su na žalost stale zbog epidemije.

cetingrad1

dvd2

 

 

Karlovačka županija i danas nema novooboljelih osoba. Jučer je testirano 30 osoba i svi nalazi su pristigli negativni (ukupno testirano 1359). U OB Karlovac hospitalizirane su 2 osobe zaražene koronavirusom, trenutno je 1 osoba u Zagrebu na liječenju, 8 osoba se liječi kod kuće u izolaciji. Jedna osoba je do sada preminula, a 19 osoba je do sada izliječeno. Sve na vrijeme poduzete sigurnosne mjere u zdravstvenim ustanovama u Karlovačkoj županiji pokazuju svoje dobre rezultate. Nema niti jednog zaraženog zdravstvenog djelatnika, a također se nije dogodio prijelaz infekcije sa pacijenata na liječnike u zdravstvenim ustanovama.

U svim domovima zdravlja na području Karlovačke županije stanje je i dalje uredno te se rad odvija u predviđenom opsegu i načinu uz primjenu propisanih mjera zaštite.

Povećao se broj pacijenata u ordinacijama koji se propuštaju uz zadane zaštitne mjere. Laboratoriji bilježe sve veći broj zaprimljenih uputnica te je izvjesno da se zdravstveni sustav priprema za rad u punom opsegu.

Građani se i dalje savjesno pridržavaju mjera samoizolacije te djelatnici PU Karlovačke nisu zabilježili u protekla 24 sata niti jedno kršenje te mjere.             

Stožer CZ Karlovačke županije i dalje je u stalnom kontaktu te će o svim informacijama izvještavati javnost.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT