Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

23. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 14. srpnja 2016. godine,

s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.   

 

Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

-    Izvješće Mandatnog povjerenstva
-    Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1.    Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2.    Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju
3.    Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Karlovačku županiju
4.    a) Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
       b) Prijedlog Programa praćenja stanja okoliša i način provjere provedbe mjera zaštite okoliša pri provedbi IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije
5.    Objedinjeno izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015. godinu
6.    Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2015. godini
7.    Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2015. godini te aktivnosti u 2016. godini
8.    Prijedlog Odluke o proglašenju ceste sira Karlovačke županije
9.    Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2015. godinu
10.  a) I. Izmjene i dopune Operativnog plana investicijskih ulaganja u osnovne, srednje škole i učeničke domove kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
       b) I. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnim školama kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
       c) I. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u srednjim školama i učeničkim domovima kojima je Karlovačka županija osnivač u 2016. godini
11.   Davanje mišljenja za izvlaštenje zemljišta u kamenolomu Zvečaj
12.   Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2016. godini
13.   Prijedlog za otpis potraživanja tvrtke Adriadiesel d.d. Karlovac
14.   Prijedlog za otpis potraživanja tvrtke Pamučna industrija Duga Resa u stečaju, Duga Resa
15.   Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji u razdoblju od 2014. do 2015. godine s osvrtom na Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji
16.   Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac

17.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja poslova mrtvozorstva na području Karlovačke županije
18.   Izmjena Programa javnih potreba u sportu Karlovačke županije za 2016. godinu

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT