Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine
s a z i v a m
22. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak, 2. lipnja 2016. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.
    


Predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d:


-    vijećnička pitanja i prijedlozi

1. Usvajanje zapisnika s 21. sjednice Županijske skupštine
2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu
3. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu  
    b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu
4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. za 2015. godinu
5. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije  - KARLA d.o.o. za 2015. godinu
6. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2015. godinu
7. Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2015. godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Natura Viva za 2015. godinu  
8. Godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2015. godinu
9. Izvještaj o radu Europe Direct centra Karlovac za 2015./2016. godinu
10. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2016. godini
11. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2016. godini
12. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe  Sv. Antun Karlovac u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2016. godinu
14. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj o pokretanju postupka za proširenje djelatnosti Doma zdravlja Ozalj
15. Davanje suglasnosti Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Glazbene škole o promjeni naziva škole
17. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta sljedećih škola:
      -    OŠ Ivane Brlić Mažuranić Ogulin
      -    OŠ Eugena Kvaternika Rakovica
18. Suglasnost na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja učenika koji pohađaju Glazbenu školu, Karlovac za školsku godinu 2016./2017. godinu
19. Prijedlog Odluke o izboru člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Karlovačke županije

 

Predsjednik

Županijske skupštine

Željko Bokulić, ing.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

DOPUNA MATERIJALA ZA 22. SJEDNICU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata  za obračun plaća župana i zamjenika župana

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT