Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu

 

1. Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i posmrtno.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2015. godini.

 

2. Kriteriji za dodjelu su:

 

a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2015. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije i Republike Hrvatske odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

 

b)kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
- da su u 2015. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije i Republike Hrvatske.

 

3. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2015. godinu mogu podnijeti:
- župan
- vijećnici Županijske skupštine
- upravna tijela Županije
- gradonačelnici i načelnici
- pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4. Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

 

a) za pojedince
- životopis
- tijek rada i ostvarenih rezultata u 2015. godini

 

b) za pravne osobe
- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
- ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2015. godini.

 

5. Prijedlozi se dostavljaju:


           Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu,
           Ulica A. Vraniczanya br. 2
           Karlovac

 

Rok za podnošenje prijedloga je 25. veljače 2016. godine.

 

6. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Tajništvu Županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT