Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

DSC 0493

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


19. sjednicu Županijske skupštine za srijedu, 16. prosinca 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:


-    vijećnička pitanja i prijedlozi

1.    Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Županijske skupštine
2.    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
       b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2015. godinu
3.    a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
       b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2016. godinu  
4.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu
5.    Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu  
6.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u 2015. godini
7.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Sv. Antun Karlovac u prvom tromjesečju 2016. godine
8.    Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u prvom tromjesečju 2016. godine
9.    Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu u prvom tromjesečju 2016. godine
10.    Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2016. godini  
11.    Godišnja analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2015. godinu i Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
12.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Karlovačke županije za 2016. i 2017. godinu
13.    Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe plana unaprijeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2015. godinu
14.    Provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2016. godinu
15.    Davanje suglasnosti na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
16.    Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke županije u šk. god. 2014./15.
17.    a) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2016. godini
         b) Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Karlovačke županije u 2016. godini
18.    Odluka o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije za 2015. godinu
19.    Program rada Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu
20.    Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2015. godinu
21.    Program rada Županijske skupštine za 2016. godinu
22.    Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 DSC 0494

Župan Ivan Vučić na kraju se zahvalio svim vjećnicima na konstruktivnom radu i suradnji u 2015. godini te im poželio sve najbolje povodom predstojećih blagdana

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT