Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m


17. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 15. rujna 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:- vijećnička pitanja i prijedlozi
1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za I. polugodište 2015. godine
3. Izvješće o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine

   Prilog 1

   Prilog 2
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu
5. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2014. godini
6. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – Karla d.o.o.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Karlovačke županije
9. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

Predsjednik Županijske skupštine 

Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT