Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

 

s a z i v a m

 

16. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 14. srpnja 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-      Izvješće Mandatnog povjerenstva

-      vijećnička pitanja i prijedlozi

 1. 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Županijske skupštine
 2. 2. Izvješće o radu Poduzetničke zone Korana d.o.o. za 2014. godinu
 3. 3. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o. za 2014. godinu
 4. 4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. za 2014. godinu
 5. 5. Izvješće o radu Veleučilišta u Karlovcu za 2014. godinu
 6. 6. Izvješće o stanju u prostoru Karlovačke županije
 7. 7. a) Prijedlog Strategije razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2015. – 2018. godine
   1. b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2015. godinu
 8. 8. a) Prijedlog Socijalnog plana Karlovačke županije za razdoblje od 2015. – 2018. godine
   1. b) Akcijski plan socijalnih usluga za 2015. godinu

9. Izvješće o stanju i potporama u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2014. godini

10. Trendovi i kretanja u turizmu Karlovačke županije u 2014. godini te aktivnosti u 2015. godini

11. Izvještaj o Europe direct Karlovac - Info centru Karlovačke županije (EDIC KARLOVAC)

12. Prijedlog Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva za 2015. godinu

13. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja mrtvozorstva i imenovanju ovlaštenih mrtvozornika za područje Karlovačke županije

14. Davanje prethodnog mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe 

  1. 15. Davanje prethodne suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola: OŠ Generalski Stol, OŠ Slava Raškaj Ozalj, OŠ Antuna Klasinca Lasinja, OŠ Žakanje
  2. 16. Davanje suglasnosti na Odluku Školskog odbora OŠ Slava Raškaj Ozalj o darovanju školske zgrade i pripadajućeg zemljišta PŠ Lović Prekriški  

17. a) Davanje suglasnosti na Odluku o visini participacije roditelja/skrbnika učenika koji pohađaju Srednju školu Duga Resa u umjetničkom programu - grafički dizajner za školsku godinu 2015./2016.

b) Davanje suglasnosti na prijedlog Odluke o visini participacije roditelja/skrbnika učenika koji pohađaju Glazbenu školu Karlovac za školsku godinu 2015./2016.

18. Prijedlog Izjave o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem Značajni krajobraz Baraćeve špilje

19. Imenovanje zamjenika predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja korupcije Karlovačke županije

20. Razrješenje i imenovanje članova radnih tijela Županijske skupštine

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT