Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine


s a z i v a m


15. sjednicu Županijske skupštine za četvrtak,

28. svibnja 2015. godine, s početkom rada u 9.00 sati

u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca,

Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

 

Predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

 

-    vijećnička pitanja i prijedlozi

 

 

 

PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT