Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

 

Na temelju članka 2. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine broj 41/14), Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (Glasnik Karlovačke županije broj 16/07 i 42/14) i članka 22. Statuta Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 20/13) Županijska skupština Karlovačke županije Županijska skupština Karlovačke županije na 13. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2015. godine, donijela je

 

ZAKLJUČAK

 

I


Na temelju Izvješća Odbora za izbor i imenovanje Županijske skupštine Karlovačke županije o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih od 11. veljače 2015. godine, KLASA: 021-04/15-01/22, URBROJ: 2133/1-08/01-15-02 te na temelju tajnog glasovanja za izbor članova (zamjenika) Županijskog savjeta mladih održanog na 13. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije održanoj 3. ožujka 2015. godine u Županijski savjet mladih Karlovačke županije imenuju se slijedeći članovi (zamjenici):
1. MARKO JARNEVIĆ (MATIJA MATEŠKOVIĆ)
2. MARKO MIKŠIĆ (FILIP BOŽIČEVIĆ)
3. MATIJA PIEVAC (ANAMARIJA ČERNJEVIĆ)
4. LEA SABLIĆ (LANA SABLIĆ)
5. MATEJA LENARD (PETRA MOHORIČ)
6. ADRIJANA DIMIĆ (ELENA CVITKOVIĆ)
7. VALENTINA MIHALJEVIĆ DUJMIĆ (MARKO POLJAK)
8. JOSIP ČAVLOVIĆ (MATIJA FURAČ)
9. FRAN PERKOVIĆ (TAMARA BONETIĆ)
10. NIKOLINA VRBANČIĆ (MATIJA TRŽOK)
11. ANAMARIJA DOBRANIĆ (MATIJA VUKOVIĆ)

 

II

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

 

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Željko Bokulić, ing.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT