Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

3. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 17. rujna 2013. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

Predlažem slijedeći

Dnevni red:

- vijećnička pitanja
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Županijske skupštine
2. Izvješće o radu župana za I. polugodište 2013. godine
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2013. god.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke županije
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Karlovac za 2013. godinu
7. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za upravljanje županijskim i lokalnim cestama
b) Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Karlovac radi izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste Karlovac

8. Suglasnost Karlovačke županije na dokumente Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
9. Izvješće o radu Poduzetničke zone „Korana" d.o.o. za 2012. godinu
10. Izvješće o radu Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. za 2012. godinu
11. Izvješće o radu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Karlovačke županije „Natura viva" za 2012. godinu
12. Informacija o financijskim rezultatima poduzetnika Karlovačke županije u 2012. godini
13. Izvješće o radu i aktivnostima te financijsko izvješće Turističke zajednice Karlovačke županije u 2012. godini
14. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2012. godini
15. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2012. godini i aktivnostima u 2013. godini
16. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
17. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutarnu Odluku o dopuni Statuta Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac i Statut ustanove (pročišćeni tekst)
18. Davanje suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun Karlovac na povećanje cijene usluga
19. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Ogulin o promjeni djelatnosti radi usklađivanja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2013. godine
21. Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Karlovačke županije
22. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije
23. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Karlovačke županije
24. Program rada Županijske skupštine za II. polugodište 2013. godine
25. Razrješenja i imenovanja članova radnih tijela Županijske skupštine


PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Željko Bokulić, ing.
 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT