Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

25. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 30. listopada 2012. godine, s početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

-       vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Županijske skupštine

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu
    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2012. godinu

3. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća DZ Karlovac, DZ Duga Resa, DZ Ogulin, DZ Vojnić, DZ Slunj, DZ Ozalj, OB Ogulin te OB Karlovac o promjeni djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

4. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge statuta osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova kojima je Karlovačka županija osnivač

5. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2012. do 2015. godine na području Karlovačke županije

6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Karlovačke županije

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog savjeta mladih

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Josip Zaborski, prof.

 

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT