Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

Na temelju članka 45. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine

s a z i v a m

23. sjednicu Županijske skupštine za utorak, 10. srpnja 2012. godine, sa početkom rada u 9.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Karlovca, Banjavčićeva ulica broj 9, Karlovac.

            Predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

-       vijećnička pitanja

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Županijske skupštine

2. Izvješće o provedbi županijske Razvojne strategije za 2011. godinu

3. Izvješće o radu Poduzetničke zone „Korana“ d.o.o. za 2011. godinu

4. Izvješće o radu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. za 2011. godinu

5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije za 2011. godinu

6. Izvješće o radu Turističke zajednice Karlovačke županije za 2011. godinu

7. I. izmjene i dopune financijskog plana za 2012. godinu - Županijska uprava za ceste Karlovac

8. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2011. godini

9. Izvješće o trendovima i kretanjima u turizmu Karlovačke županije u 2011. godini te aktivnostima za 2012. godinu

10. Pravilnik o cesti sira Karlovačke županije

11. Prijedlog Odluke o načinu obavljanja vlastite djelatnosti te načinu korištenja i uplaćivanja dijela vlastitog prihoda u školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije

13. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije u 2012. godini

14. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Upravnog odjela za europske integracije i regionalnu suradnju u Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu i regionalnu suradnju

 

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

 

Josip Zaborski, prof.

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT