Pratite najnovije objave preko RSS kanala - Kazup - Prijava / Odjava


Kontaktirajte nas -> Email: info@kazup.hr - Tel. centrala: +385 47 666 111

 

Odbor za dodjelu javnih priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu
godišnjeg javnog priznanja Karlovačke županije za 2017. godinu

 

1.    Godišnje javno priznanje Karlovačke županije dodjeljuje se domaćim i stranim građanima i pravnim osobama za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih odnosa na području Županije.
Godišnje javno priznanje može se dodijeliti i grupi pojedinaca ukoliko je određeno ostvarenje rezultat zajedničkog rada u 2017. godini.

 

2.    Kriteriji za dodjelu su:
a) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pojedince:
- da se radi o pojedincima koji su u 2017. godini ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Županije odnosno doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije
- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

b) kriterij za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za pravne osobe:
- da su u 2017. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije.

 

3.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja za 2017. godinu mogu podnijeti:
-    župan
-    vijećnici Županijske skupštine
-    upravna tijela Županije
-    gradonačelnici i načelnici s područja Županije
-    političke stranke na razini Županije
-    pravne odnosno fizičke osobe s područja Županije.

 

4.    Prijedlog za dodjelu godišnjeg javnog priznanja mora biti pismeno i primjereno obrazložen i sadržavati sljedeće:

a)  za pojedince
-    životopis
-    tijek rada i ostvarenih rezultata u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlaganja
b)  za pravne osobe
-    osnovne podatke o ustroju i djelatnosti
-    ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2017. godini
-    temeljito obrazloženje razloga predlagatelja

 

5.    Prijedlozi se dostavljaju


Odboru za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu,
Ulica A. Vraniczanya br. 2
Karlovac

Rok za podnošenje prijedloga je 28. veljače 2018. godine.

 

6.    Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Uredu župana Karlovačke županije, telefon 666-103 i na službenim internetskim stranicama Karlovačke županije (www.kazup.hr).

 

Copyright by Kazup.hr (2009) - Sva prava pridržana - Email: info@kazup.hr - Tel./Fax: +385 47 666 111 - Dizajn i izrada: Infostudio.hr - Održava: Triton IT